Daley Thompson 3 - Olympic Challenge - kazetová obálka