English Česky
  

 

aktualizováno:

 

Přispějte na provoz.

 

 

Aktuální komentáře
Nightshade (13)
Slightly Magic (2)
Fantasy World Dizz... (3)
Boulder Dash 1-4 (6)
Jumping Jack (7)
Kliatba noci (9)
Journey to Another... (1)
Jonny Quest (2)
Scooby Doo in the ... (1)
další ...

 

 

důležité odkazy:
Všechny nedávno vydané hry na jednom místě.
Největší archív o ZX Spectru a vše kolem něj na světě.
Největší databáze pouků, rad a návodů.
RZX videa - kompletní herní průvodci.
Mapy tvořené přímo z herních obrazovek.
České a slovenské speccy hry.

 

Elite - návod

Následující popis sleduje volně obsah originálního manuálu hry, který byl napsán formou příručky na obchodní kosmickou loď COBRA, kterou jste si koupili v "supermarketu budoucnosti" a nyní otevíráte tlustý návod k její obsluze. Můžete se tedy ponořit do daleké budoucnosti a představit si, jaké to bude v roce 3000 a něco.

 

1. ÚVOD - KUPUJEME LOĎ COBRA Mk III

 

Vítáme vás na palubě obchodní a bojové vesmírné lodi COBRA Mk III. Loď vám dodala firma Faulcon de Lacy Spaceways dle dohody s Galaktickým sdružením světů, podle jehož předpisů jste právě složil zkoušky mezihvězdného pilota. Tato příručka, dodávaná s lodí, je určena k tomu, abyste se seznámil se všemi aspekty vesmírného letu, boje a obchodování. Doufáme, že vám bude užitečná.

 

COBRA Mk III je nejlepší středně velká bojová a obchodní loď o střední kapacitě a je ideální lodí pro začínající obchodníky zamýšlející zvyšovat svůj majetek, nebo bojovníky, kteří stále potřebují financovat svou novou výzbroj a nebojovou výbavu. Loď má velmi dobrou manévrovatelnost, dobrý faktor C při transitu hyperprostorem, může nést dostatek paliva Guirium H pro let dlouhý sedm a půl světelných let bez přestávky a má úplný spojovací systém AUTO TRADING LINK používaný na vesmírných stanicích. Je dále chráněna dvěma Ziemanovými odraznými štíty napájenými dvěma energobankami a má mocný rychlopalný pulsní laser namontovaný na přední části trupu. COBRA Mk III má výstupky pro montáž dalších ingramových rychlopalných pulsních laserů, systém navádění střel Lance a Ferman a zařízení ke zvětšení nákladového prostoru. Řízení boje je jednoduché, velitelský můstek je vybaven dvěma komunikačními systémy a dalším zařízením zajišťujícím nejvyšší komfort při obchodní i bojové činnosti.

 

Pilotní licence se vydávají na planetě LAVE a je tedy pravděpodobné, že jste nyní zakotven na Corilisově stanici, na orbitální dráze kolem tohoto světa. LAVE je bohatá zemědělská planeta a je to přiměřeně bezpečný svět pro zahájení vašich obchodních snah. GALCOP a úřady LAW dovolují přistání a odlety na všech zdejších vesmírných stanicích a je radno, abyste těchto zařízení využíval.

 

1.1 VNITŘEK LODI COBRA MK III

 

COBRA je v podstatě jednomístná obchodní loď, ale je zkonstruována tak, že unese i druhou osobu. Samotná loď se skládá z pěti hlavních prostorů:

 

Nákladní prostor - zaujímá střední část lodi. Kapacita neupravené COBRY je dvacet jednotunových kontejnerů. Tento nákladový prostor lze později i rozšířit, což neovlivňuje manévrovatelnost lodi. Tunové kontejnery se upevňují magneticky. Střed prostoru pak zaujímají dvě automatické záchranné čluny.

 

Velitelský můstek - obsahuje sedadla pro pilota i pro druhého pilota, lékařské a stimulační středisko, vstup do záchranného člunu (ESCAPE POD), průlez do obytné části, přípravky pro připojení automatického systému AUTO DOCK, skřínku s ručními zbraněmi a speciálními obleky. Hlavní stěna je zaplněna obrazovkou, astronavigační konzolou a monitory hlavního systému.

 

Sektor pohonu - obsahuje směrové motory, vesmírné "světlorychlé" motory Kruger a hnací jednotky Irrikon ThruSpace. Jsou zde i pouzdra zadního laseru, modul ECM, generátory Ziemanova štítu, energetické banky a kondensátory paliva (Quiria). Prostor má vstupy zvenčí i zevnitř lodi a panuje zde vysoká úroveň radiace!

 

Obytná a hygienická část - je pod hlavním můstkem a vstupuje se do ní sestupným průlezem. Dvě lůžka, zařízení k přípravě stravy, odstraňovač odpadků, oddechové rohože SYNPLEASURE a videozařízení.

 

Sektor zařízení - prochází celou lodí a obsahuje všechny energetické banky pro lasery a sila pro střely. Je zde i komunikační středisko, záchranná gondola, podpůrné systémy a kryogenické nádrže.

 

2. VAŠE BOJOVÉ ZAŘAZENÍ (RATING)

 

Dosažení titulu elitního bojovníka (ELITE - z toho pramení i název hry), vyžaduje velkou zkušenost a trpělivost, protože dříve, než lze nakoupit dostupné mocnější zbraně a výbavu pro COBRU, je nezbytné dosáhnout obchodních úspěchů. Teprve pak lze zakoupit třeba svazkový laser, více střel, energetické bomby, přistávací a spojovací počítač, galaktický pohon a další věci.

 

Když plujete vesmírem mezi hvězdami a obchodujete, budete mít svoje bojové zařazení. Začnete jako HARMLESS - neškodný. Přežijete-li svou první šarvátku, můžete být klasifikován jako MOSTLY HARMLESS - většinou neškodný. Při pozvolném vzestupu ve stupnici zařazení, odrážející vaše schopnosti pro boj, se budete muset utkat s mnoha různými loděmi z různých světů. Budete klasifikován jako POOR - slabý, pak AVERAGE - průměrný, ABOVE AVERAGE - nadprůměrný, pak COMPETENT - schopný, DANGEROUS - nebezpečný, DEADLY - smrtící a nakonec se někteří stanou ELITE, čili elitními bojovníky.

 

Vaše bojová vítězství se zaznamenávají a vysílají systémem TS ComDirect do nejbližšího Federálního soudního střediska Galaktického sdružení (GALCOP FEDERAL LAW CENTRE). Přímo úměrně tomu se zvyšuje vaše zařazení. Veďte svou COBRU Mk III moudře a pamatujte: jiní piloti se mohou pokoušet zvýšit své vlastní bojové zařazení napadáním nevinných obchodníků, nebo policejních lodí typu VIPER (lodí policejních sil GALCOPU). Jestliže si zvolíte stejnou taktiku, nebo se dáte na cestu rychlého zbohatnutí obchodem s ilegálním zbožím, pak sice může vaše bojové hodnocení růst, ale váš zákonný status "čistý" - "provinilec" - "uprchlík" z vás udělá veřejného nepřítele číslo jedna v očích Federální kriminální ústředny (FEDERATION CRIME MONITORING AUTHORITY) a nebudete ponechán na pokoji! Zpráva o statusu pilota se vyvolá stiskem tlačítka L palubního počítače.

 

2.1 ZPRÁVA POPISUJÍCÍ STATUS PILOTA

 

COMMANDER (velitel) - jméno velitele (JAMESON).

 

PRESENT SYSTEM (nynější systém) - jedná se o planetární systém, ve kterém je právě teď vaše COBRA Mk III (např. LAVE).

 

HYPERSPACE SYSTEM (hyperprostorový systém) - představuje systém, na který je vázán hyperprostor (např. LAVE).

 

FUEL (palivo) - ukazuje na jakou vzdálenost (na kolik světelných let) vám vystačí palivo.

 

CASH (peněžní hotovost) - množství hotovosti v kreditech (CR).

 

LEGAL STATUS (zákonný status) - referuje o vašem galaktickém policejním rejstříku. Je-li čistý (CLEAN), není proč se trápit. Ovšem jako provinilec (OFFENDER), nebo, což je ještě horší, jako uprchlík (FUGITIVE), budete pravděpodobně brzy napaden policejní lodí.

 

RATING (zařazení) - je nestranné hodnocení vaší dosavadní bojové výkonnosti. Buď jste neškodný (HARMLESS), převážně neškodný (MOSTLY HARMLESS), slabý (POOR), průměrný (AVERAGE), nadprůměrný (ABOVE AVERAGE), schopný (COMPETENT), nebezpečný (DANGEROUS) či elitní (ELITE).

 

EQUIPMENT (vybavení) - obsahuje dodatečné informace o vybavení lodi, které lze zakoupit za vydělané peníze. Může to být například čelní pulsní laser (FRONT PULSE LASER), velký nákladový prostor, systém ECM, galaktický hyperpohon, zadní paprskový laser, palivové čerpadlo, energetická bomba, vojenský čelní laser, levý důlní laser aj.

 

3. NAVIGACE A LET

 

Galaktické sdružení je jedno a je složeno z několika planetárních federací. Udržuje obchodní a diplomatické styky s více než 2000 planetami, rozmístěnými v osmi galaxiích. Politický profil dané planety je důležitá letová úvaha, jelikož mnohé světy jsou ve stavu anarchie a není bezpečné je navštívit se slabě vyzbrojenými loděmi. Důležitý je také ekonomický profil planety, jak bude dále probráno v kapitole o obchodu. Strategie navigace samozřejmě závisí na vašich vlastních cílech. Myslíte-li si, že máte to, co je zapotřebí k dosažení elitního hodnocení, musíte hledat svou cestu galaxiemi s péčí a velkou přesností. Budete chtít vybavit loď dokonale, a tak brzy, jak je to jen možné. Proto budete studovat obchodní část příručky, abyste si mohl zvolit zajímavou obchodní trasu a mohl si dovolit výzbroj, kterou požadujete. Budete se muset rozhodnout, jak nebezpečný život chcete vést. Obecně platí, že čím vetší riziko na sebe vezmete (cesty na nebezpečné planety, obchod zakázaným zbožím), tím rychleji můžete vybavit svou loď, ale sám také můžete být rychleji zabit! Zjistíte, že život v osmi galaxiích není snadný. Ačkoliv se může zdát, že bezhlavé zabíjení a pirátství je snadná volba (nesporně to zvyšuje vaše zařazení), jak poroste vaše dovednost a zkušenost, brzy poznáte, že pirátství je kariéra s krátkým životem! V této souvislosti je úspěch podmíněn spojením talentu nejen bojového, ale i správného rozhodování a rozvahy. V našem "minivesmíru" existuje osm galaxií a přes 250 uznaných planet v každé z galaxií. Je zde jen málo věcí spolehlivě předvídatelných, a proto se vám nabízejí nekonečné příležitosti k dobrodružství.

 

3.1 GALAKTICKÁ MAPA (GALACTIC CHART)

 

Tato mapa ukazuje všechny světy jedné galaxie a vyznačuje křížkem vaši hvězdnou polohu. Kružnice vyznačuje dolet COBRY závislý na množství paliva. Mapa se vyvolá stiskem tlačítka I palubního počítače. Hvězdný kurzor pohybující se po obrazovce lze využít k získaní informací o vyhledaném světě pro zjištění příznivých obchodních míst. K pohybu kurzoru použijte joystick, nebo tlačítka S, X, N a M. Po nastavení kurzoru (křížku) na vybranou hvězdu (tečku) stlačte P a dozvíte se její data (viz kapitola 3.4), stisk D vám udá jméno a vzdálenost planety, stisk B vrací kurzor a stisk R vám umožní vyhledat planetu podle zadaného jména (PLANET NAME?). Nenajde-li takovou, vypíše se PLANET NOT FOUND.

 

3.2 MÍSTNÍ NAVIGAČNÍ MAPA (SHORT RANGE MAP)

 

Vyvolá se stiskem tlačítka O a je podrobnou mapou všech planet v bezprostředním okolí světa, v němž kotvíte. Jelikož loď COBRA Mk III má nejvyšší dosah jedním letem 7 světelných let, je třeba si cílový svět vybírat s rozvahou. Nastavte kurzor na různé okolní planety a stiskem P se dozvíte jejich podrobné data. Pozor na nebezpečné, nebo obchodu nepříznivé světy. Pokud se křížek dostal mimo obrazovku, stiskem B (back) si ho vrátíte zpět. Stiskem tlačítka D (distance) se dozvíte, jak daleko od vás je tato planeta, stisk R vyhledá planetu podle jména a stisk I vás vrátí ke galaktické mapě.

 

3.3 ÚDAJE O SVĚTECH

 

Úřad orbitálních drah nebere zodpovědnost za přesnost informací zde zaznamenaných, obchodník však zde může získat dostatečný přehled o možnostech obchodu se světem, jehož údaje jsou zde zobrazeny. Jsou to informace o vzdálenosti, hlavním druhu života a stupni zemědělského, nebo průmyslového rozvoje s uvedením průmyslové a technologické úrovně v hodnotách stupnice 1 až 12. Typ vlády, sahající od spolkového státu po anarchii, je silným indikátorem nebezpečnosti obchodu s daným systémem. Všechny tyto údaje obdržíte po stisku P na palubním počítači. Ať už si zvolíte hromadné zabíjení v honbě za kořistí, nebo méně nebezpečný kurs tradičního obchodníka (a bojovníka v sebeobraně), politická a ekonomická struktura planet může ovlivnit vaši trasu, kterou si v galaxii zvolíte.

 

3.4 PŘÍKLAD ÚDAJŮ O PLANETĚ

 

PLANETA DISO

 

DISTANCE (vzdálenost) - 3.6 světelných let
ECONOMY (ekonomika) - průměrná zemědělská
GOVERNMENT (vláda) - demokracie
TECH. LEVEL (technologická úroveň) - 8
POPULATION (počet obyvatel) - 4.1 miliardy
GROSS PRODUCTIVITY (hrubá produkce) - 13120 mil. CR 
AVERAGE RADIUS (poloměr planety) - 6155 km

 

Tato planeta je příznivá pro své tradiční pěstování kukuřice, ale často postihována vysokou sluneční aktivitou. 

 

3.5 PŘEHLED TLAČÍTEK NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU

 

I - celková mapa galaxie
O - místní mapa okolí
D - vzdálenost k planetě
R - vyhledání planety podle jména
B - vracení kurzoru do středu
P - podrobné údaje o planetě
S, X - pohyb malého kurzoru nahoru a dolů
N, M - pohyb malého kurzoru vlevo a vpravo

 

Kružnice označuje maximální dolet COBRY, který je sedm světelných let.

 

4. CORIOLISOVA VESMÍRNÁ STANICE

 

Každý svět, registrovaný v Galaktickém sdružení, má na oběžných drahách v různých výškách několik Coriolisových vesmírných stanic. Tyto stanice jsou neutrálním územím, kontrolovaným Galaktickým sdružením GALCOP a planetární vládou. V pokročilejších systémech nahrazuje Coriolisovy stanice dvanáctistěnná konstrukce DODO (dodekahedron). Dosavadní Coriolisovy stanice se otáčejí kolem jedné osy, která je kolmá k povrchu planety. Jedna strana stanice je vždy otočena k planetě a na ní je umístěn vstupní přístupový tunel!

 

První Coriolisova stanice byla uvedena na oběžnou dráhu okolo planety LAVE v roce 2752. Tyto stanice mají mohutný obranný štít (proti pirátům a nevhodnému přistávání) a velkou flotilu stíhačů typu VIPER, jakož i flotilu několika větších lodí. Uvnitř stanice je volný prostor a na vnitřním povrchu jsou kotvící místa, tankovací zařízení a rovněž města, nemocnice, zemědělské pozemky i rekreační střediska. Každá stanice má průměr jeden standardní kilometr a může v ní kotvit až několik set lodí. Stanice uživí i velkou kolonii humanoidů. Coriolisovy stanice jsou tranzitní nákladní střediska
pro meziplanetární plavidla. Zajišťují oddech a ubytováni pro piloty, kteří nechtějí sestoupit na planetu.

 

4.1 START Z VESMÍRNÉ STANICE

 

Při přípravě na odlet obdržíte doporučení k přijetí desetisekundového umělého spánku, aby se předešlo nepříjemným pocitům při přeletu z kotviště k výstupu ze stanice. Na obrazovce palubního počítače se objeví přerušované kružnice, označující průlet ochranným polem okolo vstupního otvoru stanice. Startovací sekvence se spouští stiskem tlačítka 1 a je doprovázena hlukem motorů. Vyleťte a po chvíli zastavte loď, viz kapitola 5.

 

Všimněte si nyní malého čtverečku pohybujícího se uvnitř kružnice (vedle velké elipsy radaru ve středu ovládacího panelu). Pod kružnicí může být i velké písmeno S. Tato kružnice je váš kompas a čtvereček je ukazatelem polohy vesmírné stanice. Je-li zde čtvereček, je stanice za vámi, změní-li se na bílé kolečko a bude ve středu kružnice, pak je stanice před vámi a měli byste ji vidět před sebou. Zkuste pohybem odsunout stanici z obrazovky a pak ji opět najít pomocí kompasu! Musíte si zvyknout na odlišné řízení lodi!

 

V okolí stanice taky můžete vidět několik lodí třídy COBRA. To jsou obchodníci jako vy, neublíží vám, pokud na ně nezaútočíte. Uděláte-li to, pak buď zaútočí, nebo odletí pryč. Zneužijete-li je k boji, nepočítejte s tím, že vesmírná stanice přivře nad takovým počínáním oči! Jste-li na dohled od ní, nikdo vás nenapadne, pokud se nedopustíte sami nepřístojnosti. Velká kružnice je mateřská planeta, malá bílá pak slunce soustavy.

 

Na planetách samotných nelze přistát. Náraz na ně, nebo vesmírnou stanici je smrtelný! Výškoměr vám ukazuje výšku nad povrchem planety a není dobré se spouštět příliš nízko! Jste-li pilot nováček, máte možnost nacvičovat přistávací manévry na vesmírné stanici planety LAVE. Ředitelství orbitální stanice povoluje neomezený počet cvičných a bezplatných přistání nově jmenovaných pilotů. Tato povolení neplatí při útoku, popřípadě pokud nejsou volná kotevní místa.

 

4.2 PŘISTÁVÁNÍ NA VESMÍRNÉ STANICI

 

Přistání na Coriolisově stanici je opravdu nesnadné a vyžaduje dobrý výcvik! Přistání vám usnadní počítač pro automatické přistání (nutno koupit). Aktivujete ho stiskem C. Tréninková příručka vesmírného loďstva doporučuje následující přibližovací manévr:

 

Vyhledejte Coriolisovu stanici a přibližte se k ní. Vstupní tunel vždy směřuje k mateřské planetě. Leťte až blízko ke stanici a pak se natočte k její mateřské planetě a leťte nyní k ní (sledujte výšku!). Poté se otočte o 180 stupňů (takto se natočíte ke vstupnímu tunelu do stanice) a leťte zpět! V posledních okamžicích přistávání se pohybujte s velmi malou rychlostí. Chybné přistání může být smrtelné, nebo skončit "jen" ztrátou ochranných štítů atd. Při přistávání musíte řídit i otáčení (rotaci) lodi a přizpůsobit se otáčení vesmírné stanice! Vstupní tunel stanice musí být vodorovně! Otáčení COBRY si řiďte tlačítky M a N. Kontrolujte si orientaci lodě pohledem dozadu (stisk tlačítka 2). Je-li přistání úspěšné, loď pronikne ochranným polem vstupu stanice a automaticky zakotví. Nacvičte si přistávání před hyperprostorovým letem k vaší cílové planetě opakovaným vstupem do stanice LAVE.

 

5. PŘEHLED LETOVÝCH OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK

 

1 - start z vesmírné stanice
J - pohon prstencového skoku
N, M - otáčení COBRY vlevo a vpravo (nebo joystick)
S, X - klesání a stoupání COBRY (nebo joystick)
H - hyperprostorový skok
G a pak H - mezigalaktický skok
C - zapnutí a vypnutí přistávacího počítače
SPACE - zvýšení rychlosti letu
SYMBOL SHIFT - snížení rychlosti

 

1 - čelní výhled z kabiny (FRONT VIEW)
2 - zadní výhled z kabiny (REAR VIEW)
3 - levý výhled z kabiny (LEFT VIEW)
4 - pravý výhled z kabiny (RIGHT VIEW)

 

6. PŘÍSTROJE NA PALUBNÍ DESCE COBRY

 

6.1 PŘÍSTROJE NA PALUBNÍ DESCE VLEVO

 

FS - úroveň energie pro přední ochranný štít (FORWARD SHIELD).

 

AS - úroveň energie pro zadní ochranný štít (AFT SHIELD).

 

FU - indikátor množství paliva (FUEL).

 

CT - indikátor teploty v kabině (CABIN TEMPERATURE). Teplota roste při přiblížení ke slunci, nelétejte proto blízko!

 

LT - indikátor teploty laseru (LASER TEMPERATURE). Při dlouhé střelbě se přehřívá a je dočasně vyřazován z činnosti, aby se nezničil!

 

AL - výškoměr (ALTIMETER). Výška nad planetou je rozhodující a nízký let může mít katastrofální následky!

 

KRESBA RAKETY - indikátor počtu (obdélníčky) a stavu raketových střel. Zelená barva koncového políčka značí zaměřeno, červená barva symbolizuje odjištěno a připraveno k palbě.

 

6.2 PŘÍSTROJE NA PALUBNÍ DESCE VPRAVO

 

SP - indikátor dopředné rychlosti (SPEED). Při cestě k planetě volte co nejvyšší rychlost, v blízkosti stanice rychle snižte!

 

RL - gyroskopický indikátor otáčení vpravo a vlevo (RIGHT / LEFT). Otáčení indikuje měnící se poloha čárky ve sloupci.

 

DC - hyroskopický indikátor klesání a stoupání (DIVE / CLIMB). Stoupání a klesání indikuje pohyblivá čárka ve sloupci.

 

1, 2, 3, 4 - indikátory úrovně energetických bank číslo 1 až 4. Tyto energetické banky se rychle vyprazdňují, jsou-li ochranné štíty pod neustálou palbou. Jejich zásoby rovněž klesají častým používáním laserů a systému ECM. Po využití banky číslo 4 se objeví hlášení ENERGY LOW (nedostatek energie). Za normálních okolností se tato energie doplňuje absorbováním povrchového záření.

 

6.3 PŘÍSTROJE UPROSTŘED PALUBNÍ DESKY

 

VELKÁ ELIPSA - trojrozměrný radar nejbližšího okolí COBRY. Ukazuje vám situaci za lodí, před lodí i pod lodí. Pomocí snímače lze určit polohu jakékoliv lodi v tomto rozsahu. Vaše loď COBRA je uprostřed elipsy, polohu a vzdálenost cílů vůči vaší lodi pak ukazují pohyblivé "tyčinky" vysouvající se z elipsy. Rozevřené úsečky do tvaru V v elipse znázorňují prostor, viditelný z kabiny COBRY. Celá tato elipsa vznikla tak, že se na kruhový prostor okolo COBRY díváme z místa zezadu a nad ní. Objeví-li se pohyblivá "tyčinka" ve "véčku" elipsy, měli byste nějaký objekt vidět i z kabiny lodi.

 

KRUŽNICE VLEVO - stavový indikátor. Je-li zelené barvy, jste v bezpečí. Je-li žlutý, indikuje možné nebezpečí, je-li pak jeho barva červená, ohlašuje bezprostřední nebezpečí. Blikající červená znamená kritické nebezpečí. Tím může být cizí loď, blízkost slunce aj.

 

KRUŽNICE VPRAVO - kompas. Tento přístroj jako první zaregistruje blízkost planety, když je ještě mimo dosah hlavního zobrazovače letové dráhy. Jakmile se v dosahu přístroje objeví vesmírná stanice blízké planety, kompas ji zaregistruje (čtvereček, nebo bílé kolečko uvnitř kružnice). Dále viz kapitola 4.1.

 

PÍSMENO S VPRAVO DOLE - oznamuje vám, že jste v dosahu Coriolisovy vesmírné stanice a jste pod její ochranou (S = SAFE = bezpečí).

 

PÍSMENO E VLEVO DOLE - objeví se tehdy, detekuje-li palubní počítač funkci systému ECM na nepřátelské lodi (viz dále).

 

7. LET K CÍLOVÉ PLANETĚ

 

Jakmile jste opustili vesmírnou stanici, budete na nízké oběžné dráze nad planetou LAVE. Snižte rychlost na minimum a nastavte si přístroje pro hyperprostorový skok - stlačte I, nebo O na palubním počítači pro zobrazení galaktické nebo místní mapy (Short Range) a nastavte si malý křížek přesně na cílovou planetu. Pak stlačte 1 pro opětovný výhled z kabiny a pak H. Zapálí se motory hyperskoku a zmenšující se čísla odpočítávají let. Pokud jste nenastavili vůbec (nebo špatně) cílovou planetu na mapě, počítač místo startu lodi vypíše dotaz: HYPERSPACE RANGE? Vraťte se k místní mapě a zadejte cíl! Při příletu do nového planetárního systému se ocitnete v určité vzdálenosti od cílové planety. Je dobré dosáhnout orbitálního prostoru a bezpečnosti vesmírné Coriolisovy stanice co nejrychleji. Zvyšte dopřednou rychlost, zde vhodně využijte možnost tzv. prstencového skoku (Torus Jump Drive), stisky tlačítka J uvidíte zrychlený posuv hvězd a cílová planeta se přiblíží. Skok lze vícekrát opakovat! Prstencový pohon však nefunguje (z důvodu interference) v bezprostřední blízkosti planety, nebo slunce aj. Běžným pohonem pak proleťte okolo planety a kompasem hledejte směr na vesmírnou stanici, viz kapitoly 4.1 a 4.2. Váš palubní počítač brzy zachytí signály majáku nejbližší vesmírné stanice a přepne kompas COBRY na jeho sledování. Jakmile se pak COBRA ocitne v ochranném pásmu stanice, palubní radar ji začne sledovat. Ochranné prostředky stanice jsou k dispozici vaší lodi a na řídícím panelu se objeví velké písmeno S a bude tam tak dlouho, pokud setrváte v dosahu vesmírné stanice.

 

8. HYPERPOHON MEZI GALAXIEMI

 

Mezigalaktický hyperpohon je drahý a lze jej koupit na planetách o technické úrovni 10 a vyšší. Lze ho využít jen jednou a dovede vás do systému v úplně jiné Galaxii (tzn. do zcela jiné galaktické mapy). Takovýchto galaxií je v "našem kosmu" osm a po uskutečnění osmi "skoků" se ocitnete zpět v počáteční galaxii. Mezigalaktický hyperpohon se zapíná stiskem tlačítka G a pak H.

 

9. VESMÍRNÁ CESTA A BOJ BĚHEM LETU

 

Ne všechny lodě v hlubokém vesmíru jsou piráti. Většina lodí odpoví na útok útokem. Zaútočíte-li na policejní loď, nebo obchodníka s kontrabandem, změní se váš status na OFFENDER (provinilec), nebo i horší. Zničíte-li pirátskou loď, Thargoidské útočníky, nebo asteroid, obdržíte od bank podíl z kořisti a dole na obrazovce se vypíše suma peněz - např. 20 CR za zničení. Vaše peněžní konto o tuto sumu vzroste! Budete-li útočit na Coriolisovu stanici, její vlastní ochranné lodi vás napadnou.

 

9.1 MANÉVROVÁNÍ V BOJI

 

Obchodní loď COBRA Mk III je rychlá a má velmi malý poloměr otáčení. Je ideální lodí pro boj s malými skupinami nepřátel. Unikne mnoha útočícím lodím jen svou rychlostí, nikoliv však střelám. Otáčení, zpomalování a zrychlování, uhýbání - to vše jsou účinné manévry vůči větším lodím při jejich útoku. Náhlé snížení rychlosti, následované prudkým otočením o 180 stupňů a zvýšením rychlosti vám často poskytne výhodu nad pronásledující nepřátelskou lodí. Musíte být připraveni překonat vaše nepřátele takticky, samotná rychlost nemusí vždy stačit!

 

9.2 ZNAKY NEBEZPEČÍ

 

Nemůžete-li uskutečnit rychlý prstencový skok (stisk J) k planetě, asi je ve vašem okolí nějaká loď. To může být nebezpečné. Sledujte elipsu radaru! Změnili kruh stavového indikátoru barvu na žlutou či červenou, připravte se na vstup do boje! Záblesky a čáry na obrazovce za jakékoliv situace znamenají laserovou střelbu. Laserová palba narážející na ochranné štíty vyvolává slabý praskot. Blížící se raketová střela je detekována, sledována a na obrazovce se objeví poplašná zpráva (MISSILE INCOMING). Někteří piloti jsou odvážnější, než jiní a pirátské lodi se mohou vrhat i čelem k tuhému odporu. Thargoidští piloti neznají strach vůbec a mají centra strachu vyoperována!

 

9.3 VAŠI PRAVDĚPODOBNÍ NEPŘÁTELÉ

 

Obchodníci samotáři, jako např. piloti COBRY MK III, jsou stále v nebezpečí ze strany jiných typů plavidel. Rozpoznávání jiných samotářů, lovců nákladů a námezdních zabijáků je proto důležité.

 

9.31 NÁMEZDNÍ LOVCI

 

Nemáte-li zařazení uprchlík (FUGITIVE) a nemáte-li ani vysoké zařazení jako bojovník, nebudou se o vás námezdní lovci zajímat. Sami tito lovci však často, kvůli maskování, používají lodě COBRA MK III. Ti opravdoví zabijáci však létají ve vysoce účinných lodích typu FER-DE-LANCE (Kopí), v nichž putují po celé měsíce. Mohou být kdekoliv mimo orbitální dráhu, zvláště pak okolo planet, označených jako "nebezpečné". Lovci mají většinou zařazení DEADLY (smrtící), nebo ELITE. Zřídka kdy se jakkoliv prokazují a při obtěžování zblízka obvykle zabíjejí.

 

9.32 PIRÁTSKÁ PLAVIDLA

 

Identifikovat loď jako pirátskou, lze podle určitých příznaků. Použít mohou jakoukoliv loď, od typu ASP až po mohutný PYTHON a shromažďují se okolo nestabilních světů, hlavně s feudálním řádem a anarchií. Malé lodi, daleko od planet, jsou piráti, rovněž tak velké lodi doprovázené malými. Lodi, odmítající vyslat identifikační signály, jsou piráti. Často jsou piráti některými planetami přímo placeni za vylupování lodí. Každý obchodník se musí naučit rozeznávat zrádná znamení přítomnosti pirátů.

 

9.33 VESMÍRNÁ POLICIE

 

Typickým policejním plavidlem je typ VIPER (Zmije). Je velmi rychlá a manévrovatelná. Policie je na stálé stráži u každé vesmírné stanice a zaútočí na piráta, nebo prchajícího obchodníka. Policie má mnoho oddělení - obchod s narkotiky, s otroky, pirátství, opilosti ve vesmíru atd. Nezatýkají, ničí!

 

9.34 INVAZNÍ LODĚ THARGOIDŮ

 

Thargoidé jsou smrtelnými nepřáteli lidstva a v osmi galaxiích je nejméně 50 válečných zón. Tato vysoce pokročilá hmyzí rasa je ve válce i s jinými formami života ve vesmíru. V boji jsou nemilosrdní a srovnatelní téměř s piloty ELITE. Většina Thargoidů je galaktickým loďstvem vázána v mezigalaktickém prostoru, několik menších bitevních lodí občas provádí nájezdy do prostoru lidí. Jejich lodě jsou velmi rychlé a mají protiraketové systémy ECM. Galaktické banky vyplácejí prémie za zničení Thargoidské lodi. Thargoidé mohou používat k obraně i dálkově řízené lodi - THARGONY. Zničíte-li však jejich osmistrannou mateřskou loď, přestanou být nebezpečím. Thargonů mohou nést několik a každý má velmi silný laser. Panuje dokonce mínění, že se Thargonské křižníky dovedou vznášet v hyperprostoru a ničit prolétávající lodě.

 

9.35 JINÉ VESMÍRNÉ TYPY

 

Skalní poustevníci - piráti, vyhnanci a staří lovci, vytvářející si životní prostor na asteroidech.

 

Generační lodě - před vynálezem vesmírného pohonu ThruSpace se mezihvězdné cestování odbývalo pomocí velkých soběstačných lodí s vlastním životním prostředím. Mnoho tisíc jich pluje vesmírem po mnoho generací.

 

Vesmírná rypadla - obrovské tovární lodě, vyskytující se na místech bývalé války, katastrofy, Thargoidské invaze. Mnoho mil dlouhé, tvoří svou vlastní formu života. Jsou to velká města v prostoru, živící se troskami a ničením. Jsou silně vyzbrojena, včetně flotily stíhačů.

 

10. BOJOVÉ A DALŠÍ VYBAVENÍ COBRY Mk III

 

10.1 LASERY

 

Pulsní laser je v přídi lodi. Nelze proto střílet do boku nebo dozadu dříve, než si za vydělané kredity nekoupíte a nenamontujete další lasery - pulsní a svazkové, nebo vojenský laser. Řídící pult COBRY má jedno spouštěcí tlačítko laserů - klávesu A (nebo FIRE na joysticku). I při plné výzbroji lze obsluhovat vždy jen jeden laser. Při přehřátí se dočasně laser vypíná, pozorujte ukazatel teploty! Pulsní lasery (PULSE LASER) lze koupit na planetách s technologickou úrovní 3 a výše. Svazkové lasery od úrovně 4 a výše. Cena pulsního laseru se refunduje po montáži svazkového laseru. Svazkový laser (BEAM LASER) má 2x vyšší průraznost, nejdokonalejší však je vojenský laser (MILITARY LASER). Má 4x vyšší průraznost a dvojnásobný dostřel oproti pulsnímu laseru, bohužel je velmi drahý.

 

10.2 RAKETOVĚ STŘELY

 

Jsou k dostání kdekoliv, nezávisle na charakteru planety a nelze jich nést více než čtyři najednou. Jsou to mimořádně účinné zbraně a mají je všechny větší lodě. Počítač vás varuje zprávou, je-li proti vám vystřelena raketa (MISSILE INCOMING). Nemáte-li ve vybavení protiraketový systém ECM, musíte raketu vymanévrovat. Zasáhne-li vás, může zcela vyčerpat energii ochranného štítu a je-li tato nízká, je to i váš konec. Před odpálením rakety je nutno ji zaměřit na cíl. Pokud nepřítel nepodnikne nic na svou obranu, zničí jej. Mechanismus zamíření je velmi spolehlivý a střely lze zamířit na cíl kterýmkoliv ze čtyř výhledů COBRY (tlačítka 1 až 4). Po zásahu nepřátelskými střelami se vyčerpají štíty a pak už mizí energie hlavních energetických bank 1 až 4.

 

10.3 ZAMÍŘENÍ RAKET

 

Provádí se tlačítkem T (Targeting). Stavový indikátor raket, který je normálně černý, pak zezelená. Jakmile pak vhodný cíl projde zaměřovačem, střela se sama zaměří, stavový indikátor zčervená a navíc se ozve pípnutí. Odpálení rakety je tlačítkem F (Firing). Navíc lze stiskem U (Unarm - odzbroj) kdykoliv odpalovací sekvenci rakety zrušit. Dále viz kapitola 6.

 

10.4 ENERGETICKÉ BOMBY

 

Jsou na prodej na planetách s technologickou úrovní 7 a výše. Lze je použít jen jednou a zničí všechny lodi, asteroidy a rakety v dosahu 9000 km. Bomba se aktivuje tlačítkem W.

 

10.5 ŠTÍTY A ENERGETICKÉ BANKY

 

COBRA Mk III má přední a zadní štít a jejich energetické banky, štíty vás chrání před palbou a dobíjejí se z bank. Stálá střelba je poškozuje. Po vyčerpání bank si štíty berou energii z hlavních energobank, až do úplného zničení lodi. Palubní laser a ECM systém rovněž odčerpává energii bank. O poškození vás informuje palubní počítač a varuje při nízké úrovni hlavních energozásob. Na planetách vyšších úrovní lze dokoupit doplňkovou energetickou jednotku, která zdvojuje zásoby energie COBRY. Dále viz kapitola 6.

 

10.6 OCHRANNÝ SYSTÉM ECM

 

ECM - Electronic Counter Measure (elektronický systém protiopatření). Prodává se na planetách s úrovní 2 a výše. Může být použit libovolněkrát při dostatečném množství energie. Aktivuje se tlačítkem E a ničí (ruší navádění) všechny raketové střely v okolí. Nepřátelé mohou ECM mít také a použijí jej proti vašim raketám! Tuto situaci vám palubní počítač oznámí velkým písmenem E vlevo na palubní desce.

 

10.7 ZÁCHRANNÝ MODUL

 

Místo vaší kabiny lze namontovat záchranný modul, který lze koupit na planetách úrovně 6 a výše. Stlačíte-li pak během boje tlačítko Q (Quit), modul se automaticky katapultuje z lodi, je detekován nejbližším světem a doletí na Coriolisovu stanici. Vaše peněžní hotovost se zachová, náklad je však ztracen. Pojistka, uzavřená při koupi modulu, vám zajistí novou loď COBRA. Jelikož k vedení policejních záznamů slouží "infrapodpis" na krytu lodi, má její ztráta výhodu, že se vymažou vaše policejní záznamy. Bohužel toho využívají i lupiči. Uvidíte-li záchranný modul opouštějící loď, neuškodí vám, pokud do něj nevrazíte.

 

10.8 PŘEHLED TLAČÍTEK PRO BOJ

 

A - spouštění laseru
T - zamíření rakety
F - odpálení rakety
U - zrušení odpálení rakety
Q - vypuštění záchranného modulu
E - zapnutí systému ECM
W - odpálení energetické bomby

 

11. NEBOJOVÉ VYBAVENÍ LODI

 

PALIVO - je vždy k dostání. Vždy doplňte nádrže na plný stav, což činí dolet sedmi světelných let.

 

PALIVOVÉ ČERPADLO - lze je upevnit na trup na planetách úrovně 5 a výše. Umožní vám získat zdarma hyperprostorové palivo "sbíráním energie slunce" - letem v jeho blízkostí vysokou rychlostí. Palivových čerpadel lze rovněž využít k zachycování různých vesmírných trosek. Mají je snad všechny pirátské lodě, rozbijí oběť na kousky a pak se probírají v troskách. Jakmile máte čerpadlo nainstalováno, můžete vtahovat i věci (např. palivové nádrže) tak, že je udržujete v dolní části obrazovky a letíte na ně. Čerpadla jsou důležitá pro obchodování v hlubokém vesmíru a nebezpečných zónách.

 

ROZŠÍŘENÍ NÁKLADOVÉHO PROSTORU - lze dokoupit jeden nástavec, který zvětší nákladový prostor COBRY z 20 na 35 tun.

 

PŘISTÁVACÍ POČÍTAČ - je k dostání na planetách úrovně 9 a výše. Umožní vám automatické přistání na vesmírných stanicích. Počítač se aktivuje stiskem C (Computer). Je to dokonalý, ale drahý výrobek a prodává se spolu se systémem MemnSown, který navozuje pilotův mikrospánek během manévru.

 

MEZIGALAKTICKÝ HYPERPOHON - lze jej koupit na planetách úrovně 10 a výše. Je na jedno použití a dopraví vás do zcela jiné galaxie. Zapíná se stiskem G a pak H.

 

DŮLNÍ LASERY - slouží k "dolování" asteroidů a vyžadují palivové čerpadlo. Lodě, které mají důlní lasery, hledají asteroidy a pak je rozbíjejí na malé kusy, aby je vtáhly do nákladového prostoru.

 

12. MEZIGALAKTICKÝ A MEZIPLANETÁRNÍ OBCHOD

 

Většina vesmírných stanic zjednodušila proces obchodu velmi podstatně, aby se usnadnil rychlý obrat zboží. Dovozní a vývozní tarify se automaticky přičítají, nebo odečítají od cen. Po zakotvení na stanici jste napojen přímo na obchodní systém sdružení CORCOM TRADE SYSTEM. Na vyžádání obdržíte seznam obchodních položek na dané planetě prodejných, nebo nakupovaných. Otroci se v mezigalaktickém obchodě váží "na tuny", což se může zdát divné, ale zahrnuje to i kryogenický systém potřebný k jejich životu během dlouhé cesty. Obchod s otroky, kdysi vymýcený, se opět obnovuje i přes úsilí policejních sil o jeho potlačení.

 

Věci, jako otroci, zbraně, narkotika, jsou Galaktickou vládou označeny jako ilegální a obchod s nimi je riskantní! Většina planet obchoduje výhradně s obyčejným zbožím - potraviny, minerály, stroje, drahokamy atd. Prodej zboží je téměř okamžitý. Nabídka zboží ke koupi je po jednom druhu a nechcete-li koupit, nemusíte. Chcete-li koupit zboží, označíte číselně množství. Samočinné moduly vám náklad ihned uloží na palubu a obrazovka ukáže peněžní hotovost, která vám zbývá. Jakmile projde celá nabídka zboží, objeví se stav vašeho nákladu, jako potvrzení nákupu. Vaše loď COBRA musí být nejdříve ukotvena na Coriolisově stanici, až pak lze nakupovat a prodávat zboží. Nelze obchodovat ve volném vesmíru s výjimkou katapultáže kontejnerů.

 

12.1 PŘÍKLAD NABÍDKY ZBOŽÍ NA PLANETĚ LAVE (LAVE MARKET PRICES)

 

Na prvním místě je uvedena položka (PRODUCT), následuje cena za jednotku (UNIT PRICE) a pak celkové množství na prodej (QUANTITY FOR SALE).

 

FOOD (potraviny) 3.6/t 17 tun
TEXTILES (textil) 6.0/t 18 tun
RADIOACTIVES (radioaktivní látky) 20.0/t 26 tun
SLAVES (otroci) 6.0/t 14 tun
LIQUOR, WINES (likér, víno) 23.2/t 39 tun
LUXURIES (luxusní zboží) 94.4/t 8 tun
NARCOTICS (narkotika) 152.0/t
COMPUTERS (počítače) 89.6/t
MACHINERY (stroje) 58.8/t 10tun
ALLOYS (slitiny) 33.2/t 25 tun
FIREARMS (palné zbraně) 70.4/t
FURS (kožešiny) 52.4/t
MINERALS (minerály) 10.8/t 61 tun
GOLD (zlato) 36.8/kg 14 kg
PLATINUM (platina) 64.4/kg 17 kg
GEM STONES (drahokamy) 16.0/g 12 g
ALIEN ITEMS (cizí výrobky) 51.2/t

 

12.2 OVLÁDÁNÍ OBCHODNÍ TRANSAKCE

 

12.21 NÁKUP ZBOŽÍ

 

ENTER - inventář vašeho nákladu (INVENTORY).

 

K - nabídka zboží, které planeta nabízí na prodej a jeho ceny. 

 

2 - nákup zboží. Nahoře je nabídka zboží a jeho množství, dole se pak objeví text "QUANTITY OF FOOD / T" (množství potravin v tunách). Vložte číslo, pak ENTER. Obdobně je dotaz na další nabízené položky. Nechcete-li nic, stlačte jen ENTER. Náklad smí být maximálně do váhy dvaceti tun a z každého druhu ne více, než je nabízeno. Máte-li málo peněz, vypíše se "CASH?" a ozve se pípnutí. Nakonec ukáže počítač váš nákladový list. 

 

4 - nákup vybavení pro loď COBRA (bojového i nebojového). Vypíše se EQUIP SHIP a dále očíslovaný seznam vybavení, výběr je pomocí čísel.

 

12.22 PRODEJ VAŠEHO ZBOŽÍ

 

3 - zapíná režim prodeje nákladu (SELL CARGO). Znamená to opět sérii otázek, týkajících se množství vašeho zboží na prodej. Pokročilé systémy umožňují prodej přesného množství. Otázka je: "QUANTITY OF ..... / T, kg, g" (množství ..... v tunách, kg, gramech). Prodat lze i to, co jste zrovna nakoupili (za stejné ceny). Před prodejem si ověřte ceny na zdejším trhu (stiskem tlačítka K).

 

13. RADY OBCHODNÍKŮM

 

Loď COBRA má dostatečnou výzbroj k obchodování i v prostoru zamořeném piráty. Dříve, než se ale přiblížíte k planetám, označeným "Anarchie", nebo "Feudální", doporučujeme získat bojové zařazení DEADLY, zvláště, vezete-li náklad dokonalých strojů, popřípadě luxusního zboží. Vydělávat peníze obchodem není snadná věc. Pokud nemáte dostatečný kapitál, doporučujeme začínat s potravinami, minerály a luxusním zbožím. Poptávka po zboží a jejich ceny kolísají od planety k planetě, avšak každý obchodník podniká své transakce s určitým finančním rizikem.

 

Obchod závisí na prodejní ceně, na úrovni poptávky na planetě a finančních možnostech. Nic z toho neznáte před přistáním. Zemědělské planety mají vždy nadbytek produkce za rozumné ceny. Potraviny se pak dobře prodávají na technicky vyspělých planetách. Suroviny a rudy se dobře prodávají na středně vyspělých planetách, které jsou schopny je zpracovat a jejichž produkty se pak velmi dobře prodávají na planetách s velmi vysokou úrovní. Pravidla jsou však složitá a anarchie a pirátství je často mění. Mějte při obchodu v ohledu ekonomický profil planety:

 

ZEMĚDĚLSKÉ PLANETY - potřebují speciální potraviny a suroviny, základní stroje a náhradní díly. Jsou-li bohatší, potřebují i luxusní zboží a průmyslové zboží vyšší úrovně. Produkují hromadně potraviny, suroviny a speciální organické položky, jako např. určité druhy textilu.

 

PRŮMYSLOVÉ PLANETY - potřebují zemědělské produkty, suroviny, těžební zařízení, bohatší i vysoce technologické zboží. Vyrábějí základní spotřební položky pro světy - postele, izolace, těsnění, jednotky skladování energie, zbraně, hnojiva, léky atd.

 

Uvažujte o potřebách dané planety! Neobchodujte drahými maličkostmi s hladovějícími planetami! Nevyplácí-li se obchod na dané planetě, prodejte zboží jinde!

 

14. DALŠÍ ČINNOSTI MIMO OBCHODOVÁNÍ

 

COBRA Mk III poslouží stejně dobře jako bojová loď, hlavně se zesílenou výzbrojí. Jsou i jiné způsoby života, než obchod, jsou ale velmi nebezpečné!

 

NÁMEZDNÍ LOVCI (lovci kořisti) - za zničení pirátských lodí obdržíte od bank vysoké prémie. Infraznaky zničených lodí jsou automaticky vyslány počítači a porovnávány se znaky hledaných zločinců. Lovci často kvůli maskování používají lodě COBRA a číhají u feudálních a anarchistických světů s dostatečnou zásobou paliva pro únik.

 

PIRÁTSTVÍ - je dosti rozšířeno a mnozí piráti nejsou zločinci, nýbrž zkrachovalí obchodníci, kteří se z beznaděje dali na tuto dráhu. Přežít jako pirát, vylupující konvoje obchodních lodí, vyžaduje velkou zkušenost v boji. Pronásleduje je policie i námezdní lovci.

 

DOLOVÁNÍ ASTEROIDŮ - v horninách jsou peníze, musíte však mít důlní laser a palivové čerpadlo (viz kapitola 11), kterým nasajete rozbité kusy asteroidů.

 

NÁKLAD Z VESMÍRNÉHO PROSTORU - zničené kosmické lodi (bojem, katastrofou) a jejich náklad zůstávají rozptýleny v kosmu. Pomocí palivového čerpadla lze takovou kořist sesbírat. Obsah kontejnerů však neznáte, dokud je nemáte na palubě - mohou být bezcenné, nebo obsahovat bohatství. Kontejnery jsou odolné a přečkají zničení lodi.

 

NEZÁKONNÝ OBCHOD - mnoho světů toleruje obchod se zbraněmi, narkotiky, otroky aj.

 

15. POLITICKÝ PROFIL VESMÍRU

 

K úspěšnému a výnosnému obchodu je téměř vždy zapotřebí, abyste letěli i do politicky nestabilních systémů. Např. v systémech, kde panuje anarchie, může obchodník rychle dosáhnout velkého zisku a ještě rychleji svého hrobu. Jsou to místa bez zákona, kde je vše možné. Registrované světy Galaktické federace lze rozdělit do těchto tříd:

 

CORPORATE STATES - spolkové státy
DEMOCRACIES - demokracie
CONFEDERACIES - konfederace
COMMUNIST STATES - komunistické státy
DICTATORSHIP - diktatury
MULTI GOVERNMENTS - systémy více vlád
FEUDAL WORLDS - feudální světy
ANARCHIES - anarchie

 

16. RŮZNÉ FORMY ŽIVOTA VE SDRUŽENÍ

 

Ze všech 2040 registrovaných planet GALCOPU jsou jen na 45 planetách lidské kolonie. Lidé rovněž kontrolují Coriolisovy stanice, ale dostupnost zboží a jeho ceny ovlivňují převládající formy života. Tyto formy jsou většinou dosti primitivní. Dostupné informace o planetách uvádějí převládající formu života. Tyto formy mohou být například (je jich mnohem více):

 

BIRD FORMS - ptačí formy. Obchod zde předpokládá dobré vztahy s "letovými staršími" a "staršími hnízda", což není snadné. Nejvyššího uznání se vám dostane pozváním "zahřívejte nám chvíli vejce..." .

 

AMPHIBIOIDS - obojživelníci. Rádi obchodují s narkotiky, exotickými potravinami a krémy na pokožku. Technologicky spíše zaostalí a dobře platí za takové věci, jako automatické rybníky, měřiče kvákání, mrazničky na jikry a čističky bažin.

 

FELINES - kočky. Nebezpečné, často feudální světy, nepředvídatelné chování.

 

INSECTOIDS - hmyzí formy. Nejnebezpečnější formou jsou Thargoidé. Velmi inteligentní, často skupinové myšlení. Obchod s tímto hmyzem je někdy velmi zajímavý, je jich totiž mnoho (např. obchod s hodinkami).

 

17. ROZPOZNÁVÁNÍ VESMÍRNÝCH LODÍ

 

Často se střetnete s různými typy kosmických lodí. Jsou to:

 

ADDER - vyráběna "mimosvětskými továrnami", odpadlickou společností trastu Spalder Inc., která pracuje bez povolení na neznámém místě. Loď třídy ADDER může létat v atmosféře i v kosmu a často ji používají pašeráci. Má skládací křídla a je vybavena jednou střelou. Rozměry 13.5 x 2.5 x 9 m, nosnost 2 tuny, rychlost 0.24 světla, faktor manévrovatelnosti Cf=4.

 

ASP Mk II - plavidlo Galaktického válečného loďstva vyráběné vládními továrnami. Obsahuje sebedestrukční zařízení, které se uvede do chodu, dostane-li se loď do cizích rukou. Povrch má proměnlivé vlastnosti a je používána k transportu vysokých činitelů z boje. Je velmi rychlá a manévrovatelná. Výborné plavidlo, ideální pro piráty pro svou rychlost, silné lasery, kamufláž, dva ochranné štíty a raketové silo. Rozměry 21 x 6 x 19.5 m, rychlost 0.4 světla.

 

COBRA Mk III - velmi populární model, vybavený mnoha speciálními zařízeními, včetně ochranných štítů a nástavců pro další lasery. Je velmi oblíbená mezi obchodníky samotáři, kteří chtějí spojit vynikající bojové vlastnosti s přiměřeným prostorem. Rozměry 19.5 x 9 x 39 m, nosnost 20 tun, rychlost 0.3 světla, manévrovatelnost Cf=8. Ve službě je od roku 3100.

 

FER DE LANCE - plavidlo oblíbené "zazobanými" lovci kořistí a obchodními organizacemi na "volné noze". Je to dokonalá loď schopná obchodní, bojové i zábavné cesty. Vybavení kabin je luxusní a umožňuje dlouhodobý pobyt na palubě. Je standardně vybavena palivovým čerpadlem. Rozměry 25.5 x 6 x 13 m, nosnost 2 tuny, 12 lidí, rychlost 0.3 světla, Cf=5.

 

KRAIT - malý a spolehlivý stíhač, velmi rozšířený do doby, než se rozšířila loď MAMBA, objevuje se ještě ve vzdálených prostorech. Rozměry 24 x 6 x 27 m, rychlost 0.3 světla.

 

PYTHON - jedno z největších plavidel vyráběných na oběžné dráze INERY. Ubytování v kabině je těsné a spartánské v protikladu se zařízením pro nakládáni a transport. Ač pomalá a těžkopádná, má ochranné štíty a pulsní lasery. Obvykle nebývá napadena piráty, ale je to populární loď samotářů, často používaná jako skladiště a překladiště. Má nosnost 20 tun a pojme 20 až 50 lidí, rozměry 39 x 12 x 24 m, rychlost 0.2 světla, manévrovatelnost Cf=3.

 

SIDEWINDER SCOUT - vyráběna v orbitálních docích na planetě INERA podle specifikace válečného loďstva, jako víceúčelová pomocná loď. Používaná hlavně pro průzkum, bombardování a vzdušnou podporu. Je užívána i piráty pro svou rychlost a manévrovatelnost, což jsou její přednosti. Nemá schopnost letu hyperprostorem. Trup je malý pro instalaci palivových čerpadel a má jen jedno raketové silo. Rozměry 10.5 x 4.5 x 19.5 m, nenese náklad, rychlost 0.37 světla, manévrovatelnost Cf=9.

 

THARGOID - invazní loď Thargoidů. Pár menších bitevních lodí stále podniká příležitostné nájezdy do lidského prostoru. Tyto lodě jsou na své rozměry velmi rychlé a všechny mají zabudovány systémy ECM. Byl to původně thargoidský vynález, následně okopírovaný ze zajatých thargoidských lodí. Thargoidské lodě nesou několik malých dálkově řízených lodí vybavených laserem. Rozměry 54 x 12 x 54 m, rychlost 0.24 světla, posádka až 160 osob, manévrovatelnost Cf=6.

 

VIPER - malá, vysoce manévrovatelná policejní loď typu "lovec - zabiják" pro krátké vzdálenosti, speciálně konstruovaná pro potřeby vesmírné policie a je vyráběna v licenci na všech světech střední technické třídy. Je jednomístná, ale může nést až 10 cestujících, nemá nákladní prostor, ale obrovskou vlečnou kapacitu. Stejně jako COBRA Mk III bývá nesena velkými konvoji obchodních lodí pro obranné účely. Rozměry 16.5 x 24 x 16.5 m, rychlost 0.32 světla, manévrovatelnost Cf=7.4.

 

 

18. SLOVNÍK DODATEČNÉHO VYBAVENÍ COBRY A CENY

 

FUEL - palivo - různá
MISSILE - raketová střela - 30 CR
LARGE CARGO BAY - rozšíření nákladového prostoru - 400 CR
ECM SYSTEM - protiraketový rušící systém - 600 CR
EXTRA PULSE LASER - nový pulsní laser - 400 CR
EXTRA BEAM LASER - nový svazkový laser - 1000 CR
MINING LASER - důlní laser - 800 CR
MILITARY LASER - vojenský laser - 6000 CR
FUEL SCOOPS - palivové čerpadlo - 525 CR
ESCAPE POD - záchranný modul - 1000 CR
ENERGY BOMB - energetická bomba - 900 CR
ENERGY UNIT - doplňková energetická banka - 1500 CR
DOCKING COMPUTER - přistávací počítač - 1500 CR
GALACTIC HYPERSPACE - galaktický hyperpohon - 5000 CR

 

19. SPUŠTĚNÍ HRY

 

Po nahrání hry za chvíli uvidíte rotující loď COBRA Mk III a dole otázku:

 

LOAD NEW COMMANDER (Y / N)? Stisnete-li Y, máte možnost z pásku nahrát do počítače své dosavadní dosažené výsledky a hodnocení. Objeví se menu:

 

1 - LOAD NEW COMANDER (nahrání uchovaných dat)
2 - SAVE COMMANDER (uložení dosažených výsledků)
3 - EXIT (výstup z menu do hry)

 

Při LOAD a SAVE zadáte nejdříve jméno velitele (COMMANDERS NAME?). Do tohoto menu lze rovněž vstoupit (a tím nahrát dosažené výsledky), jste-li na vesmírné stanici, stiskem tlačítka SYMBOL SHIFT.

 

20. CELKOVÝ PŘEHLED OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK

 

20.1 ŘÍZENI LETU

 

N, M - otáčení vlevo, vpravo
S, X - klesání, stoupání
1, 2, 3, 4 - výhled z lodi do 4 stran během letu
C - zapojení přistávacího počítače
J - prstencový rychlý skok
SPACE - zvýšení rychlosti lodi
SYMBOL SHIFT - snížení rychlosti
CAPS SHIFT - přerušení hry
SYMBOL SHIFT (při ukotvené lodi) - uložení stavu hry

 

20.2 NAVIGACE LODI

 

1 - start z vesmírné stanice
H - let hyperprostorem
G, H - mezigalaktický skok
N, M, S, X - pohyb kurzoru
D - vzdálenost od zvoleného systému
B - návrat kurzoru do původní polohy
I - galaktická mapa
P - data o planetě
O - mapa místního systému
L - status pilota
R - vyhledání dané planety

 

20.3 VEDENÍ BOJE

 

A - střelba laserem
T - zaměření rakety
F - odpálení rakety
U - zrušení pohotovostí rakety
E - zapojení ECM systému
Q - start záchranného modulu
W - energetická bomba

 

20.4 VEDENÍ OBCHODU NA STANICI

 

2 - nákup nákladu na planetě (QUANTITY FOR SALE)
3 - prodej nákladu z COBRY (SELL CARGO)
4 - nákup vybavení pro COBRU (EQUIP SHIP)
K - ceník zboží na planetě (MARKET PRICES)
ENTER - inventář lodi COBRA (INVENTORY)

 

20.5 OSTATNÍ OVLÁDANÍ (JEN PŘI PŘERUŠENÍ HRY)

 

Po přerušení hry stiskem CAPS SHIFT lze stisky následujících tlačítek změnit chování programu. Opětovné spuštění je stiskem SPACE.

 

D - přepínač tlumení změn polohy
K - přepínač tlačítka / joystick
Y - obrácení funkcí řízení (jeden směr)
B - obrácení funkcí řízení (oba směry)
Q - vypnutí zvuku
S - zapnutí zvuku
1 - zahájení nové hry

 

Přepínač tlumení D mění ten jev, kdy např. stoupání probíhalo jen po dobu stisku tlačítka stoupání. Po uvolnění se loď srovnala a ukazatel se vystředil. Toto lze změnit tak, že stoupání a otáčení probíhá stále, pokud je sami nesrovnáte. Obrácení řízení Y mění funkce tak, že místo stoupání lodi následuje nyní klesání a naopak. Stisk B změní i otáčení.

 

Obrázky ze hry

   

Odkazy na další zdroje

Vyhledat další informace na serveru Spectrum Computing.  Popis a stažení hry, ke které se váže tento návod.  Vyhledat rady, návody, cheaty a pouky na serveru The Tipshop.

Publikováno: 10. 7. 2003 | Zdroj: FIFO 17/18/22 | Vložit nový komentář...

Prozatím nebyl vložen žádný komentář.

 

 
 
Poslat e-mail autorovi stránek ... pavero(a)post.czNahoru ...
  Speccy.cz
Valid HTML 4.01 Transitional TOPlist