English Česky
  

 

aktualizováno:

 

Přispějte na provoz.

 

 

Aktuální komentáře
Jumping Jack (7)
Kliatba noci (9)
Journey to Another... (1)
Jonny Quest (2)
Scooby Doo in the ... (1)
Johnny the Ghost (1)
Jungle Warrior (1)
Jméno růže (5)
Janosik (1)
další ...

 

 

důležité odkazy:
Všechny nedávno vydané hry na jednom místě.
Největší archív o ZX Spectru a vše kolem něj na světě.
Největší databáze pouků, rad a návodů.
RZX videa - kompletní herní průvodci.
Mapy tvořené přímo z herních obrazovek.
České a slovenské speccy hry.

 

Nether Earth - návod

Tato strategicko-akční hra je již hezkých pár let stará, přesto je dodnes svým obsahem ojedinělá. Mnozí z vás ji možná mají ve své sbírce a nevědí si s ní (díky množství anglických textů) rady. Pro ty a další, kteří žádali její popis, si NETHER EARTH dnes připomeneme.

 

STRUČNÝ DĚJ HRY
V podstatě jde opět o souboj sil dobra a zla. V hlubinách Země se usadila technologicky velmi schopná civilizace INSIGNIANS. Tajně vyvinula a vyzkoušela obrovské bojové roboty, s nimiž se chystá ovládnout celou planetu. Po několika letech pronikla na povrch Země a podrobila si část obyvatelstva. Donutila je stavět mohutné automatizované továrny vyrábějící díly pro jejich bojové roboty. Postavila rovněž čtyři obrovské základny, v nichž pak tyto roboty montovala, programovala a z nich řídila útoky robotů na další oblasti Země. Lidé se mnohokrát snažili v bojích získat moc nad těmito důležitými základnami, nikdy se jim však nepodařilo obsadit více než jednu, a to ještě jen na krátký čas. A to je chvíle, kdy vy vstupujete do akce. Lidé ovládají jednu ze základen a jen na vás je, zda dokážou s vaší pomocí zbavit útočníky i ostatních tří základen (anebo je zničit). Poslední bitva tedy začíná.

 

MÍSTO AKCE
Děj hry se odehrává na pruhu Země, dlouhém 500 mil. Její západní okraj ovládají lidé se svou jedinou základnou. Směrem na východ, ve vzdálenosti asi 200, 300 a 500 mil od vás, se rozkládají tři základny INSIGNIANS, které musíte dobýt. Akce se odehrává v izometricky zobrazené krajině, která se při vašem pohybu šikmo posouvá. Z celé krajiny vidíte na obrazovce vždy malý výsek (okno). Spodní část obrazovky je pak vyhrazena pro dálkový radar, který ukazuje na dostatečnou vzdálenost polohu továren, robotů a jejich pohyb. Pravá část obrazovky je pak vyhrazena pro výpis strategicky důležitých údajů během hry. Celou akci budete řídit ze speciálního velitelského antigravitačního vozidla, s nímž můžete létat kamkoliv chcete a navíc přistávat na budovách továren, základnách a dokonce na samotných robotech. A taky první věc, kterou vykonáte, bude to, že přistanete na střeše vaší základny, v místě označeném velikým H.

 

KONSTRUKCE ROBOTŮ
Po přistání na střeše se akce přepojí na ROBOT CONSTRUCTION (konstrukce robotů). V pravé části obrazovky máte zobrazeny všechny možné díly, z nichž lze sestavovat roboty. Dodávají je pracující továrny a zde se montují. Jsou to tři druhy podvozků (CHASSIS), čtyři druhy výzbroje a blok elektroniky. Pod každým dílem je uvedena jeho "cena" (hodnota od 2 až po 20). Pohybem ovládacích tlačítek nahoru a dolů se posouvá prosvětlené okénko, s nímž si vyberete nejdříve vhodný podvozek (CHASSIS). Jsou celkem tři druhy:

 

BIPOD - kráčející nohy, cena 3, ale neprojdou horším terénem, pomalé
TRACKS - pásový podvozek, cena 5, projde i kopcovitým terénem
ANTIGRAV -antigravitační podvozek, cena 10, projde přes každý terén

 

Pak si zvolte bojovou nástavbu - zbraň. Můžete si vybrat ze čtyř druhů:

 

CANNON - klasický kanón, cena 2
MISSILES - raketová dvojitá odpalovací rampa, cena 4
PHASERS - něco jako laserové dělo, cena 4
NUCLEAR - atomová bomba, cena 20, lze s ní zničit nepřátelskou základnu

 

Zajímavé je, že na jeden podvozek lze namontovat i více zbraní na sebe, vyzkoušejte si to! Zbývá ELECTRONICS (blok elektroniky), cena 3. Ten není nutný, po jeho montáži se však zvyšuje přesnost střelby zbraní a také o dvě míle dostřel!

 

KOLIK NÁS STOJÍ ROBOT
Během stavby robota pečlivě sledujte textovou část v levé části obrazovky. Pod textem RESOURCES AVAILABLE (dostupné prostředky) je na začátku hry text GENERAL a u něj hodnota 20. To znamená, že máte k dispozici 20 peněžních jednotek pro stavbu robota. Do položky GENERAL bude každý den automaticky přibývat 5 peněžních jednotek! Z této položky si lze vždy vypůjčit finance, pokud například chcete podvozek ANTIGRAV (stojí 10 jednotek) a továrna na tyto podvozky vyprodukovala zatím jen 8 jednotek. Pokud v GENERAL máte třeba jen 2 jednotky finančních rezerv, moc vám nepomohou a musíte čekat na pravidelný denní přísun pěti jednotek, nebo až továrny vyrobí dostatek prostředků. Pod tím následuje seznam množství finančních prostředků vyrobených továrnami na jednotlivé časti robotů - ELECTRONICS, NUCLEAR, PHASERS, MISSILES, atd. Pozor! Nepleťte si však čísla uvedená vedle příslušných továren s počty hotových dílů (např. raket - MISSILES). Pokud se lidé nezmocní žádné továrny, bude v kolonkách vedle všech továren všude nula. Teprve až tyto továrny získáte a začnou vyrábět pro vás, budou zde naskakovat čísla. Dole pod seznamem továren je pak součet jejich finančních prostředků, který je reprezentován položkou TOTAL. Zcela dole pak vidíte další dva texty. Pomocí EXIT MENU zrušíte stavbu robota a opustíte základnu. Robot tedy není vyroben. START ROBOT pak oživí robota, který vyjede před základnu, kde mu budou zadány úkoly.

 

HLAVNÍ STRATEGICKÉ ÚDAJE
Vyjedete-li s robotem ven ze základny na hlavní akční obrazovku, všimněte si po její pravé straně sloupců s údaji. Jsou to hlavní strategická data, která budete mít po celou akci pře očima. Vysvětlíme si jejich význam. Položka DAY zaznamenává počet dnů boje. Každý den vám přibude pět peněžních jednotek. V kolence TIME běží zrychleně hodiny a minuty každého dne. Čísla pod položkou STATUS - INSG / HUMN vlevo a vpravo představují počty ovládaných základen (WARBASES) a továren, které produkují části robotů, které získali nepřátelé (INSIGNIANS) a lidé (HUMANS). Pod tím je opět seznam továren seřazený podle dílů, které vyrábějí. Na začátku hry máte jednu základnu (WARBASE), nepřátelé tři. U počtu továren máte vy i nepřátelé nulu, pokud rychle nějakou nezískáte. Poslední údaj v kolonce pak je ROBOTS a čísla po obou stranách vám říkají, kolik funkčních robotů má ještě nepřítel (vlevo) a kolik vy (vpravo). Dole je další seznam RESOURCES (stejný jako v ROBOT CONSTRUCTION), který vám říká, kolik prostředků máte všeobecně (GENERAL) a kolik vám vyrobily vaše továrny (máte-li je). Na základě toho pak můžete ihned reagovat vstupem do základny a sestavit další roboty.

 

PROGRAMOVÁNÍ ROBOTA DO AKCE
Za počátečních 20 jednotek vyrobíte jednoho drahého, popřípadě až pět nejjednodušších robotů. Pokud tedy máme prvního robota hotového, najedeme na text START ROBOT a stlačíme FIRE. Robot vyjede z haly a zastaví se. Přistaňte na jeho "hlavě". Kontakty se propojí a vstoupíte do další sekce hry, kterou je programování robotů. Objeví se toto menu:

 

DIRECT CONTROL - Přímé řízení pohybu robota. Pomocí směrových tlačítek jej pak sami vedete do akce.
GIVE ORDERS - Vydání rozkazů. Po této volbě vstoupíte do dalšího menu, viz dále.
COMBAT MODE - Bojový režim. Sami řídíte robota a obsluhujete jeho zbraně. Provádí se to pomocí dalšího menu.
LEAVE ROBOT - Opustit robota. Odpojíte se a robot provede, co mu bylo uloženo.

 

Dole je položka ORDERS (rozkazy) a pod ní text STOP AND DEFEND (stůj a braň). Pokud robotu neuložíte jiný platný rozkaz, dostane vždy STOP AND DEFEND. Přistanete-li na robotu během boje, dozvíte se tak z textu u ORDERS, jaký má uložen úkol!

 

Zcela dole pak je položka STRENGTH (síla). Podle procent poznáte, v jakém stavu robot je. Toho využijete hlavně v průběhu bojů, při kontrole robotů, nebo při zadání jiných úkolů. Celé toto menu se totiž objeví vždy, když po vyslání robotů do boje, sestoupíte zpět na "hlavu" kteréhokoliv z nich, abyste jej zkontrolovali, uložili nové úkoly, anebo převzali přímo jeho řízení ručně.

 

GIVE ORDERS (VYDÁNÍ ROZKAZŮ)
Proberme si, co následuje. Po volbě se objeví další menu SELECT ORDERS (volba rozkazů) s těmito možnostmi:

 

STOP AND DEFEND (stůj a braň) - robot stojí na určeném místě (např. před továrnou) a brání ji před obsazením cizími roboty.

 

ADVANCE ?? MILES (vpřed o ?? mil) - robot se sám přesune vpřed o zadaný počet mil (max.50) a tam počká (chodí sem a tam).

 

RETREAT ?? MILES (návrat o ?? mil) - robot se vrátí zpět o zadaný počet mil.

 

SEARCH AND DESTROY (najdi a znič) - robotu lze uložit, aby vyhledal a zničil buď nepřátelské roboty (ENEMY ROBOTS), nepřátelské továrny (ENEMY FACTORYS), popřípadě nepřátelské základny (ENEMY WARBASES). Není-li robot vyzbrojen atomovou bombou a má zničit základnu či továrnu, rozkaz neprovede a zůstane stát!

 

SEARCH AND CAPTURE (najdi a obsaď) - robotu lze uložit, aby vyhledal a obsadil buď neutrální továrny, které ještě nikomu nepatří (NEUTRAL FACTORYS), cizí továrny patřící nepříteli (ENEMY FACTORYS), popřípadě nepřátelské základny (ENEMY WARBASES). Obsazené továrny pak vyrábějí pro vás, v dobyté základně lze sestavovat další roboty do boje!

 

COMBAT MODE (BOJOVÝ REŽIM)
Do tohoto režimu lze uvést robota po přistání na jeho "hlavě". Lze pak přímo ručně řídit jeho pohyb, střelbu na vámi zvolené cíle a pak mu zase uložit vhodný úkol. Po volbě COMBAT MODE se objeví toto podrobné menu:

 

NUCLEAR BOMB (atomová bomba) - máte-li robota s touto bombou, po její explozi je zničeno vše v okruhu osmi mil. Jedině tak lze zničit cizí továrny a základny!

 

FIRE PHASERS, MISSILES, CANNON (střelba danou zbraní) - ručně řídíte palbu z těchto zbraní na vámi zvolené
cíle. Robot však musí tyto zbraně mít!

 

MOVE ROBOT (přesun robota) - řídíte ručně pohyb robota na zvolený cíl, nebo kam chcete.

 

STOP COMBAT (zastavení boje) - ukončíte ruční ovládání robota a boj.

 

Během používám COMBAT MODE lze kdykoliv pohybem kurzoru v menu (nahoru - dolů) a stiskem FIRE přecházet na jiné možnosti tohoto režimu (pohyb, střelba) a dokonale využít možnosti přímého zásahu do akce. Přesunete se např. k blízké budově a odtamtud pálíte z úkrytu na cizí roboty, pak se přesunete k nepřátelské základně a odpálíte atomovou bombu, pokud vás ovšem cestou nezlikviduje nepřítel. Během celé akce můžete po zvážení situace se svým velitelským vznášedlem přistát znovu na kterémkoliv vašem robotu a přepojit ho na ruční řízení (DIRECT CONTROL), bojový režim (COMBAT MODE), nebo mu znovu naprogramovat nový úkol (GIVE ORDERS).

 

OBSAZENÍ TOVÁRNY
Řekneme si teď, jak to zařídit, aby továrny vyráběly díly robotů pro nás. Sestavte ihned pár robotů a naprogramujte je (GIVE ORDERS) na SEARCH AND CAPTURE (vyhledej a obsaď). Roboti v automatické režimu vyrazí do terénu a obsadí zatím volné továrny, které nepracují pro nikoho. Záleží tedy na tom, čí roboti k nim dorazí jako první. Vydrží-li váš robot u bran továrny po 12 hodin, továrna vyvěsí na střeše vlajku s pruhem a od této chvíle vyrábí pro vás! A co bude vyrábět? Všimněte si, že každá továrna má na střeše vzorek toho, co vyrábí - rakety, děla, podvozky a podobně. Počty obsazených továren a přibývající prostředky z jejich produkce se ihned zapisují do údajů STATUS a RESOURCES po pravé straně akční obrazovky. Pečlivě sledujte tyto důležité strategické údaje! Počty obsazených továren, počet robotů v akci a množství financí na stavbu nových robotů podává obraz o vaší úspěšnosti!

 

RADY PRO HRÁČE
01. Pro snaživé hráče nutno uvést, že nemohou mít více než 24 funkčních robotů.

 

02. Jelikož nepřátelé mají tři základny ke stavbě robotů, nedivte se, že brzy mají v jejich počtu převahu.

 

03. Roboty sestavujte podle toho, k čemu je chcete použít. Volte pak vhodně podvozky a výzbroj. Podvozek ANTIGRAV je například velmi rychlý a projde všude. Je ale i nejdražší. Podvozek BIPOD je zase sice levný, ale je pomalý, neprojde přes kopce a trhliny, a proto ztrácí mnoho času obcházením překážek.

 

04. Malými roboty obsaďte první neutrální továrny a zajistěte si výrobu dílů.

 

05. Silné a pohyblivé roboty pošlete ničit pronikající cizí roboty a obsazujte jimi cizí továrny.

 

06. Po nashromáždění prostředků sestavte roboty s atomovými bombami a pošlete je zničit základny nepřátel.

 

07. Kontrolujte situaci v terénu a vhodně zasahujte přímo do boje s ručním ovládáním. Ničte ihned roboty s atomovou bombou a takové, které pronikají daleko k vám.

 

08. Uvidíte-li továrnu a základnu s vlajkou tmavé barvy, znamená to, že patří nepříteli!

 

09. Sledujte radar dole, který ukazuje všechny budovy i pohyb vašich a nepřátelských robotů! Vaši roboti postupují doprava, nepřátelští doleva.

 

10. Hra poskytuje i možnost uchování rozehraného stavu na pásek a pak opětovného nahrání. Volba LOAD a SAVE se provádí tlačítky, které si definujete na samém začátku hry! V dnešní době emulátorů však tato volba ztrácí na významu.

 

Podrobná mapa

   

Obrázky ze hry

   

Odkazy na další zdroje

Vyhledat další informace na serveru Spectrum Computing.  Popis a stažení hry, ke které se váže tento návod.  Vyhledat rady, návody, cheaty a pouky na serveru The Tipshop.

Publikováno: 12. 3. 2003 | Zdroj: FIFO 15 | Vložit nový komentář...

Prozatím nebyl vložen žádný komentář.

 

 
 
Poslat e-mail autorovi stránek ... pavero(a)post.czNahoru ...
  Speccy.cz
Valid HTML 4.01 Transitional TOPlist