English Česky
  

 

aktualizováno:

 

Přispějte na provoz.

 

 

Aktuální komentáře
Boulder Dash 1-4 (4)
Jumping Jack (7)
Kliatba noci (9)
Journey to Another... (1)
Jonny Quest (2)
Scooby Doo in the ... (1)
Johnny the Ghost (1)
Jungle Warrior (1)
Jméno růže (5)
další ...

 

 

důležité odkazy:
Všechny nedávno vydané hry na jednom místě.
Největší archív o ZX Spectru a vše kolem něj na světě.
Největší databáze pouků, rad a návodů.
RZX videa - kompletní herní průvodci.
Mapy tvořené přímo z herních obrazovek.
České a slovenské speccy hry.

 

North & South - návod

Hra se nahrává po částech, a proto se budete muset smířit s častou manipulací s magnetofonem (emulátorem). Po prvním zastavení magnetofonu (emulátoru) se objeví animovaný úvod trubače, žonglujícího se svou trubkou a jména autorů. Dole jsou tři vlajky - anglická, francouzská a španělská. Podle toho, na kterou vlajku nastavíte tlačítky O a P světlé okénko, bude s vámi program komunikovat anglicky, francouzsky, nebo španělsky. Na češtinu si asi ještě počkáme, respektive se jí nikdy nedočkáme . Alespoň se můžete zdokonalit v těchto třech jazycích. Dále si zvolíte hru jednoho nebo dvou hráčů (PLAYERS 1/2) a navolíte si ovládání. Pak opět nahrajete další blok hry.

 

VOLBA ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ HRY
Před vámi se objeví grafické menu s deseti obrázky, pomocí nichž se dají navolit parametry hry. Nemusíte ji totiž hrát jen jedním způsobem, ale volbou v tomto grafickém menu se dá její průběh ovlivňovat. Co se vám tedy nabízí? Každý z obrázků má svůj význam. Tlačítky O a P (nebo joystickem) lze na každý obrázek nastavit bíle okénko a stiskem FIRE (SPACE) přepínat možnosti. Podle toho se pak obrázky mění.

 

VOJÁCI VLEVO A VPRAVO NAHOŘE
Voják vlevo reprezentuje Unii (Sever) a voják vpravo pak Konfederaci (Jih). Nastavováním obličejů různých velitelů v těchto obrázcích ovlivníte bojové schopnosti svého a protivníkova vojska.

 

LETOPOČET UPROSTŘED
Podle zvoleného roku budete mít nastaveny výchozí pozice a množství vojsk podle situace, jaká byla v těchto letech ve skutečné válce Sever proti Jihu.

 

AMERICKÁ VLAJKA VLEVO
Stiskem SPACE (FIRE) ji změníte na SPECTRUM a zapojíte tak DEMO provoz! Jinak vlajka oznamuje, že vojska Severu řídíte vy.

 

SPECTRUM VPRAVO
Oznamuje vám, že vojska Jihu jsou řízena počítačem. Chcete-li řízení vojsk Jihu vložit do rukou spoluhráče, stlačte SPACE (FIRE). Ovšem volba hry na dva hráče zde nepůjde přepnout, pokud jste v předchozím bloku nastavili hru jen pro jednoho hráče! Nastavíte-li si pak vlevo (Sever) počítač a vpravo (Jih) vlajku, budete proti počítači (Severu) řídit naopak vojska Jihu!

 

NÁPIS GO! UPROSTŘED
Startuje celou hru! Pokud byste ji chtěli v jejím dalším průběhu zrušit, stlačte definované tlačítko ABORT!

 

INDIÁN DOLE
Okénko je buď zakryté čtverečky, nebo je tu obrázek indiána. To signalizuje, že se v západních a jižních státech může zapojit do hry náhodně i indiánské vojsko, popřípadě Mexičané a nepředvídaně ovlivnit průběh hry. Měly by to být státy Texas, Kansas, Iowa a Oklahoma.

 

BLESK A BOUŘE DOLE
Tento obrázek signalizuje, že ve hře sehraje svou roli i počasí a po strategické mapě USA se bude pohybovat bouřkový mrak. Pokud se bouřkový mrak přesune na uzemí, kde je nějaká vojenská jednotka, nelze po dobu přítomnosti bouřky provést přesun jednotky jinam!

 

OBRÁZEK LODI DOLE
Nepříliš přehledný obrázek (část plachetnice v pohledu shora) vám sděluje, že po jeho navolení bude připlouvat do přístavu v Severní Karolině plachetnice s vojenskými posilami. Vojska, která loď přiveze, budou patřit té armádě, která má Severní Karolinu ve své moci. Není-li obsazena žádným vojskem, loď odpluje.

 

OBRÁZEK VOJÁKA U MAPY DOLE
Tento obrázek je zcela vpravo dole a po přepnutí se tu objeví sedící postava, kouřící u stolu. Nastavíte-li volbu na vojáka u mapy, budete moci ovlivňovat všechny boje vojsk a výsledek bude záviset na vašem snažení. Bitvu samozřejmě uvidíte a můžete zvítězit i s menším počtem vojska svou chytrostí. Nastavíte-li si sedící postavu u stolu, boje nebudete vidět a výsledek bitvy bude vždy záviset na početním stavu obou vojsk.

 

STRATEGICKÁ MAPA
Po předchozích volbách nastavení parametrů se nahrává další část hry a před vámi se objeví velká mapa států Unie (Sever) a Konfederace (Jih). Na mapě jsou zakresleny hranice států, koleje železnice (dlouhé čáry) a vojenské pevnosti (tečky na trati železnice). Mapu doplňují řeky, šedě hory a kanadsko-americká jezera. Na území některých států jsou postavičky vojáků, což znamená, že v tomto státě je umístěno vojsko. Armáda severu má menší klobouky, jižané mají velký klobouk. Na území dalších států jsou zase vlajky severu (jako vlajka USA) a jihu (se šikmým křížem), což signalizuje, že tyto státy patří (jsou obsazeny) vojskem podle vlajky. Ve spodní časti mapy je datum, začíná se lednem 1861.

 

ÚDAJE O ARMÁDĚ
Po strategické mapě se pohybuje šipkový kurzor (podle navoleného ovládání). Pokud s kurzorem najedete na postavu kteréhokoliv vojáka (včetně nepřátelského), v levém dolním rohu mapy se otevře okno a v něm se objeví data o počtech mužů vaší, nebo protivníkovy armády. Dozvíte se i jméno státu. V začátcích hry má každé vojsko 6 mužů pěchoty s puškami, 3 jezdce na koních a 1 dělo. Pokud časem zvýšíte početní stavy svého vojska na území jednoho státu (viz dále), na mapce se to projeví tak, že se u postavičky vojáka objeví dělové koule. Čím více vojska v armádě bude, tím větší bude hromada dělových koulí u nohou vojáka. Takto snadno na první pohled poznáte, která armáda ve kterém státě má kolik vojska (přibližně).

 

PŘESUNY VOJSKA
Ten, kdo je na tahu, má na mapě blikající státy se svým vojskem. Najeďte na blikající stát kurzorem, stlačte FIRE a začnou blikat ty okolní státy, na něž se můžete přesunout. Vyberte si nové místo, nastavte na ně kurzor a stlačte FIRE. Voják se sám přesune na nové pozice, přičemž na opuštěném státu zůstane vaše vlajka, jako znamení, že tento stát patří vám. Pak ještě přesuňte své další vojsko a na tahu bude protivník (počítač). Doporučuji co nejdříve se snažit získat Severní Karolinu, z důvodu možnosti získání posil mořskou cestou!

 

ZÍSKÁNÍ DALŠÍHO VOJSKA
Nejsnadněji lze posily získat obsazením Severní Karoliny. Jednou za čas zde totiž připlouvá loď s vojskem, které dostane ta armáda, která má tento stát ve své moci. Není-li obsazena, loď zase odpluje i s vojskem. Další možnost je koupit vojsko za peníze z banky (trezor), které vám přináší provoz vlaku, viz další řádky.

 

ŽELEZNIČNÍ TRAŤ A VLAK
Železniční trať je pro vás nesmírně důležitá! Jezdí vždy z pevnosti do pevnosti (ty jsou na koncích trati). Vlak začne jezdit tehdy, pokud něčí armáda má obsazeny všechny státy, přes jejichž území vlak jezdí, včetně koncových pevností (tečky). Proto se snažte co nejdříve obsadit státy okolo železniční trati. Jaký z toho budete mít prospěch? Vlak, který projíždí vámi ovládaným územím, převáží peníze z daní do banky (obrázek trezoru). Pokud se trezor v bance celý zaplní pytli s penězi, máte možnost získat další vojsko. Peníze z trezoru vypadnou ven a na mapě začnou blikat státy okolo trati vlaku. Vy si pak můžete kurzorem určit, do kterého státu se má umístit vaše nová armáda.

 

DOBÝVÁNÍ PEVNOSTI
Tato situace nastává tehdy, pokud vstoupíte na území státu, kde je pevnost a navíc tato pevnost je v rukou protivníka. Pak se nahrává další blok programu, který obsahuje dobývání pevnosti. Tato část je provedena jako akční, s posuvem obrazovky do boku. Pokud vy útočíte na pevnost, ovládáte vojáka (kdo komu patří, poznáte podle klobouku), jehož úkolem je proběhnout přes pevnost až k vlajkovému stožáru a tam vztyčit vlajku své armády. Může běžet po zemi, nebo pomocí žebříků po střechách budov. Vojáci druhé armády se samozřejmě brání, nastražili zde bedny s výbušninou, krabice a i své vojáky, kteří se vás pěstmi, nebo házením nožů snaží zlikvidovat. Postup vpřed vám navíc ztěžují psi, rozbořené zdi budov, atd. Během této akce sledujte v dolní části obrazovky pohybující se obrázek hodin a obrázek boty. Hodiny symbolizují čas a neúprosně se posouvají zleva doprava. Bota ukazuje rychlost vašeho postupu v pevnosti. Předběhnou-li vás hodiny a budou dříve u vlajky, je zle. Stihnete-li to, na stožáru se vymění vlajky a pevnost je vaše. Pokud pevnost bráníte, musíte se snažit zasáhnout útočícího vojáka noži, nebo pěstmi. Dole pod obrazovkou jsou postavičky bránících vojáků, které "vyvoláte do boje" stiskem FIRE + dolů, nebo FIRE + nahoru, podle toho, zda se mají objevit na střeše budovy, nebo dole na zemi.

 

BITVA DVOU ARMÁD
Pokud dojde k tomu, že na území státu, kde stojí vaše vojsko, vstoupí nepřátelské vojsko (střetnou se 2 postavičky vojáka), dojde k velké pozemní bitvě. Nejdříve se však opět nahraje do počítače příslušný blok hry. Nato se ukáže velké bojiště přes celou obrazovku a na každé straně obě armády. Máte-li je kompletní, jsou to: 1 dělostřelec s kanónem, 3 jezdci na koních a 6 pěšáků s puškami. Nyní využijete tlačítko SELECT, definované na začátku hry. Jeho stiskem přepnete řízení vždy na další druh svého vojska (dělo, koně, pěšáci). Kterou část své armády teď řídíte, poznáte podle malého obrázku nahoře v rohu obrazovky. Objevuje se tam koňská hlava, dělové koule, nebo puška. Totéž je u armády protivníka! Máte tak stále přehled, kdo má jaký druh vojska zrovna zapojen do akce.

 

OVLÁDÁNÍ DĚLOSTŘELECTVA
Nahoře obrazovky je malý podélný sloupec, který se stiskem FIRE vybarvuje černě a určuje dostřel kanónu. Přesun kanónu nahoru a dolů po vaší straně bojiště se provádí směrovými tlačítky. Výhodou je silná exploze a více padlých, nevýhodou pak dlouhý čas k nastavení daleké střelby, cíl vám většinou mezitím zmizí jinam. Máte-li větší armádu, můžete mít 2 i 3 kanóny! Kanón má ale omezený počet střel a pak z bojiště zmizí!

 

OVLÁDÁNÍ KAVALERIE
Vojáci na koních jsou vyzbrojeni šavlemi, kterými po stisku FIRE mávají okolo sebe. Podle toho, jak je budete řídit, mohou se koně postavit na zadní a divoce kopat nohama, mohou se seřadit do šiku za sebe, nebo postupovat v řadě vedle sebe. Kavalerie může bojovat na celé ploše obrazovky!

 

OVLÁDÁNÍ PĚCHOTY
Pěšáci jsou vyzbrojeni puškami a svou dobrou manévrovatelností jsou dost nebezpeční. Rovněž si je můžete, víte-li jak, seřadit za sebe a bezpečněji pronikat vpřed nebo vzad. Při povelu k palbě se seřadí vedle sebe, přední řady pokleknou a střílejí. Bohužel, kulky nemají moc velký dostřel a musíte se přiblížit k nepříteli. Pokud máte více než 6 pěšáků, další vstoupí do akce až po zničení těch prvních. Bitva v počítači probíhá často dosti krvavě a obrazovka je poseta krátery od kanónových střel a padlými vojáky. Pokud máte příliš malé vyhlídky na úspěch a protivník je početnější, je vhodnější taktický a rychlý ústup z boje stiskem tlačítka ABORT, které se volí před započetím hry. Pěšáci, kavalerie i kanón vycouvají z boje a vaše armáda se pak na mapě vrátí na své původní území.

 

Podrobná mapa

   

Obrázky ze hry

   

Odkazy na další zdroje

Vyhledat další informace na serveru Spectrum Computing.  Popis a stažení hry, ke které se váže tento návod.  Vyhledat rady, návody, cheaty a pouky na serveru The Tipshop.

Publikováno: 15. 3. 2003 | Zdroj: FIFO 16 | Vložit nový komentář...

Prozatím nebyl vložen žádný komentář.

 

 
 
Poslat e-mail autorovi stránek ... pavero(a)post.czNahoru ...
  Speccy.cz
Valid HTML 4.01 Transitional TOPlist