English Česky
  

 

aktualizováno:

 

Přispějte na provoz.

 

 

Aktuální komentáře
Ancient Fighters (5)
Sword of Ianna (5)
Hlášení chyb (52)
Soft & Cuddly (5)
Spectaculator (25)
Moon Alert (14)
Bruce Lee (31)
Ghosts 'n' Goblins (3)
J.H.C.S. - komplet... (1)
další ...

 

 

důležité odkazy:
Všechny nedávno vydané hry na jednom místě.
Největší archív o ZX Spectru a vše kolem něj na světě.
Největší databáze pouků, rad a návodů.
RZX videa - kompletní herní průvodci.
Mapy tvořené přímo z herních obrazovek.
České a slovenské speccy hry.

 

Paris-Dakar - návod

Po nahrání hry včetně prvního dílu začne hrát hudba a zobrazí se hlavní menu (MENU PRINCIPAL), které obsahuje tyto volby:

 

0 - JUGAR (start hry)
1 - CONTROLES (volba ovládání)
2 - ETAPAS (volba etap)
3 - FASES (volba dílu - krajiny)

 

Nejprve si navolte ovládání - po stisku 1 se před vámi objeví další menu:

 

0 - TECLADO (klávesnice, pevně zvolená jsou tlačítka Q, A, O, P, M, G a Z)
1 - REDEFINIR (volba vlastních tlačítek)
2 - JOYSTICK (Kempston joystick)
3 - CURSOR (tlačítka 5, 6, 7, 8, 0, G, Z)
4 - MENU PRINCIPAL (návrat do hlavního menu)

 

Při volbě tlačítek je jejich pořadí toto:

 

DERECHA - vpravo
IZQUIERDA - vlevo
FRENAR - brzdy
ACELERAR - plyn (akcelerace)
CAMBIO - řazení rychlostí
ROAD BOOK - itinerář (popis tratě)
CUENTAKI - nulování počítadla

 

Při volbě tlačítek dejte pozor na velmi citlivé čtení klávesnice, pak je v případě omylu nutno celou volbu opakovat, anebo si raději stiskem 0 navolit pevně nastavená tlačítka (viz výše).

 

Pokud nebudete spokojeni s jízdou po Evropě, stačí v hlavním menu stlačit 3 (FASES) a objeví se další menu pro výběr dílů (krajiny):

 

0 - EUROPA
1 - SAHARA
2 - TENERE
3 - MENU PRINCIPAL

 

Pokud zvolíte ke tréninku díl, který právě v pamětí není, budete požádáni o jeho nahrání do počítače. Když budete mít chuť zvolit si konkrétní etapu v závodu (na začátku je to PAŘÍŽ - ŽENEVA), musíte v hlavním menu stlačit 2 (ETAPAS) a dostanete se do menu pro výběr etap:

 

EUROPA:

 

0 - PARIS-GENEVE
1 - GENEVE-SETE
2 - SETE-BARCELONA
3 - MENU PRINCIPAL

 

SAHARA:

 

O - ARGEL-EL GOLEA
1 - EL GOLEA-TAMANRASSET
2 - TAMANRASSET-CHIRFA
3 - MENU PRINCIPAL

 

TENERE:

 

0 - CHIRFA-AGADEZ
1 - AGADEZ-GAO
2 - GAO-DAKAR
3 - MENU PRINCIPAL

 

Pokud si po nahrání dílu nezměníte etapu, začínáte trénink vždy od prvé etapy. Je tedy na čase zahájit vlastní hru, ale ještě než k tomu dojde, čekána vás poslední menu:

 

0 - ENTRENAR (trénink jednotlivých etap)
1 - EMPEZAR RALLY (start rally od začátku)
2 - CARRERA ANTERIOR (etapy s heslem - raději nevolit)
3 - MENU PRINCIPAL (zpět do hlavního menu)

 

Pokud jste si to nerozmysleli a nestiskli volbu 3, můžete teď jet celý závod, nebo trénovat nahrané jednotlivé etapy. Před vlastní hrou, nebo tréninkem budete ještě požádáni o zapsání jména. V případě volby celého závodu (máte-li však jiný než 1 díl v paměti), musíte si tento první díl nahrát. Volba 2 je pak určena pouze pro ty, kteří znají hesla. A startujeme!

 

PŘÍSTROJOVÁ DESKA VOZIDLA

 

Při hře sledujte všechny ukazatele na pravém a dolním okraji obrazovky, zvláště teplotu motoru a počítadla kilometrů. Prozkoumejme společně, co vše se na přístrojové desce nachází. Nahoře vpravo je vedle baňky s textem TEM (temperature) - sloupcový ukazatel teploty motoru, pod ní je čas od startu etapy (TIME) a ještě níže je pak zobrazena řadící páka s čísly rychlostního stupně (podrobněji dále). Pod řadící pákou jsou v pravém dolním rohu dvě počítadla - to horní se používá pro jízdu podle itineráře a dá se stiskem příslušného tlačítka (Z) vynulovat. To dolní udává počet kilometrů od startu etapy. Vedle počítadel je dole uprostřed sloupcový otáčkoměr, nad ním digitální ukazatel rychlosti a vedle značky benzínové pumpy je obsah vaší palivové nádrže. Zcela vlevo jsou dva barevné obdélníčky, zelený dole během hry bliká, pokud je vše v pořádku, červený nahoře pak bliká v případě poruchy motoru a podobně.

 

JÍZDA A ŘAZENÍ RYCHLOSTÍ

 

Celou jízdu vašeho vozu sledujete v pohledu shora. Jeho maximální rychlost je asi 230 km/hod. Při rozjíždění stlačte nejdříve plyn (Q), počkejte až se dostane do otáček, stále držte plyn a pak stlačte řazení (M). Takhle řaďte dál, vždy když se otáčky dostanou do červené oblasti otáčkoměru, zařaďte další stupeň a zároveň si pohledem na řadící páku vpravo na přístrojovém panelu ověřte, zda máte zařazeno správně. Při řazení rychlosti na nižší stupeň stlačte A (brzdy), držte a pak řazení (M). Před menší zatáčkou stačí přibrzdit, u prudších zatáček je nutno navíc zařadit nižší rychlostní stupeň. Pokud povede trasa po silnici, sledujte šipky na pravé straně, ukazují vám směr příští zatáčky!

 

ITINERÁŘ

 

Itinerář je zápisník, kde má řidič zaznamenány klíčová místa na trati, vzdálenosti a směry k nim. Anglicky je to ROAD BOOK a tento výraz je použit i při volbě tlačítek. Po stisku tlačítka pro itinerář (G) se objeví obrazovka se znázorněnými dvěma zápisníky. Nad nimi je text s číslem etapy a jejím názvem (PARIS - GENEVE), pod ním pak délka etapy v kilometrech. Zápisníky s poznámkami mají každý svůj název. Ten, s nímž pracujete, má svůj název blikající. Levý blok je LIBRO DE RUTA (popis trasy), pravý je VEHICULO (stav vozidla). Přepínaní zápisníků je tlačítky vlevo/vpravo, tlačítka nahoru/dolů vám pak umožňují listování v každém z nich (strany jsou očíslovány).

 

Popíši vám zápisník POPIS TRASY. Každý řádek v něm začíná číslem značícím počet kilometrů a vedle je světová strana, na kterou uvedený počet km pojedete, bohužel španělsky.

 

NORTE - sever - jízda nahoru
ESTE - východ - jízda vpravo
SUR - jih - jízda dolů
OESTE - západ - jízda vlevo

 

Popis trasy je na posledním listu ukončen slovem META (cíl). Pravý blok (STAV VOZU) má dvě strany - první obsahuje tyto údaje:

 

FRENOS - stav brzd
MOTOR - stav motoru
CAMBIO - stav řazení
DIRECCION - stav řízení vozu

 

Pokud je vše v pořádku, je pod těmito řádky všude O.K. Je-li tam jiný text, má daná část vozu poruchu. Při poruše řazení lze například řadit jen na 3. stupeň. Druhá strana bloku má tyto údaje:

 

GASOLINA - množství benzinu (max. 249 litrů)
DINERO - zásoba peněz (max. 20000 $)
AGUA - zásoba vody (max. 15 -25 litrů)
KMS TOT. - počet km od startu
KMS PAR. - počet km od vynulování počítadla

 

Všechny opravy a nákupy kapalin lze vykonat u čerpacích stanic, které bývají rozmístěny různě po trase. Jsou to takové dva ostrůvky na silnici (jako tramvajové), stačí u nich zastavit a po chvíli jste v menu, kde si vybíráte položky k nákupu. Jednotlivé položky jsou znázorněny jednoznačnými ikonami (obrázky), směry vlevo/vpravo slouží k výběru, směr nahoru slouží ke koupi věci a směr dolů je k opuštění menu. Jsou tu použity výrazy FRENOS - brzdy, CAMBIO - řazení, MOTOR, DIRECCION - řízení vozu a GASOLINA - palivo. Po opuštění menu přidejte rychle plyn a zařaďte rychlost, jinak opět skončíte ve stejném menu! Pokud zde zastavíte a vjedete víckrát, zjistíte, že "tvorba cen" je náhodná a pokaždé se dost liší, čehož lze vhodně využít a "zaparkovat" vícekrát!

 

VLASTNÍ JÍZDA A NÁSTRAHY CESTY

 

Zapamatujte si první údaj z itineráře, najděte startovní čáru a jak ji budete přejíždět, vynulujte si počítadlo. Na první křižovatce zahněte zapamatovaným směrem z itineráře a jeďte tak dlouho (cesta se může i klikatit), až počítadlo dosáhne počtu kilometrů uvedených u směru z itineráře a bude se stáčet dalším směrem uvedeným v itineráři. Vynulujte opět počítadlo a obdobně pokračujte dále, listujte si v itineráři a dojeďte až k METĚ (cíli). Nejlepší je pamatovat si vždy dva údaje - aktuální směr jízdy a ten příští směr. Přitom občas nahlížejte do pravého bloku itineráře se stavem vozidla (pohled na stav motoru) a tomu přizpůsobte jízdu. Zajímavé zjištění je, že trasa závodu se po každém startu generuje zcela jinak a dosti zřídka se opakuje! Pokaždé se jede jinak, jinak dlouhé úseky, jiné směry i nástrahy. Nikdy se nebudete nudit.

 

A nyní něco k jednotlivým dílům hry. První díl (Evropa) se jede po silnicích a mívá kratší etapy. Dá se tu vyvinout poměrně velká rychlost. Zrovna tato rychlost se hodí k překonávání nečekaných příkopů a zátarasů v silnici. Někdy jsou napříč silnice i obnažená plynová potrubí, železniční trať, ale úplně nejlepší jsou auta vašich kolegů jezdců. Proč? Protože jsou řízena zcela náhodně a tak nikdy předem nevíte, kdy do vás vrazí! A nesnažte se je ani sledovat, často jedou špatně!

 

Pouštní díly jsou plné podobných nástrah, jenom silnice najsou tak lemovány budovami, což umožňuje jezdit zatáčky i přes písek a provádět s autem parádní skoky vzduchem. Pád auta do vody nebo srážka s plynovým potrubím způsobí známé hlášení GAME OVER, ostatní jen vyhození zařazeného rychlostního stupně a zastavení. Tak je to např. při srážce s jinými auty, domy, kameny nebo palmami. Pro zoufalé zbloudilé hráče doporučuji použít stisk tlačítek CAPS SHIFT + 1. Po chvilce přiletí záchranný vrtulník, přistane vedle vašeho vozu a pak i s vámi odletí, je to taky ovšem i konec vašeho závodu! Chcete-li hru pozastavit, stlačte jednoduše G (Itinerář), anebo tlačítko 1.

 

Podrobná mapa

   

Obrázky ze hry

   

Odkazy na další zdroje

Vyhledat další informace na serveru Spectrum Computing.  Popis a stažení hry, ke které se váže tento návod.  Vyhledat rady, návody, cheaty a pouky na serveru The Tipshop.

Publikováno: 11. 7. 2010 | Zdroj: FIFO 20 | Vložit nový komentář...

Prozatím nebyl vložen žádný komentář.

 

 
 
Poslat e-mail autorovi stránek ... pavero(a)post.czNahoru ...
  Speccy.cz
Valid HTML 4.01 Transitional TOPlist