English Česky
  

 

aktualizováno:

 

Přispějte na provoz.

 

 

Aktuální komentáře
Jet-Story (20)
Chuckie Egg 1-2 (7)
Chrobák Truhlík (3)
Into the Eagle's N... (7)
International Kara... (2)
Inferno (18)
Indiana Jones 2-4 (6)
Indiana Jones 1-3 (7)
Il Noma Della Rosa (6)
další ...

 

 

důležité odkazy:
Všechny nedávno vydané hry na jednom místě.
Největší archív o ZX Spectru a vše kolem něj na světě.
Největší databáze pouků, rad a návodů.
RZX videa - kompletní herní průvodci.
Mapy tvořené přímo z herních obrazovek.
České a slovenské speccy hry.

 

Sim City - návod

Firma Infogrames je známa svými netradičními hrami (vzpomeňme North & South) a ani v tomto případe se od tohoto stylu nehnula. Simulátor města tu snad během historie ZX Spectra ještě nebyl a firma Probe Software ho provedla skutečné dokonale.

 

V základním menu můžete dát budoucímu městu jméno (INPUT NEW CITY NAME) a zvolit si jeden ze tří typů obtížnosti. Při lehká obtížnosti (EASY) začínáte s 20000$, při střední (MEDIUM) začínáte s 10000$ a při těžké (HARD) začínáte pouze s 5000$. Ovládání si v této hře zvolit nemůžete, protože jsou předvoleny klávesy Q, A, O, P, SPACE, SINCLAIR a KEMPSTON JOYSTICK. Po zvolení způsobu hry musíte chvíli počkat, jelikož se "vyrábí" hrací ostrov. Obrazovka se dělí na 3 části - ovládací, informativní a hrací (bráno od shora dolů). Popišme si je tedy tak, jak jdou za sebou. Na dolejším okraji ovládacího panelu je čtrnáct ikon označujících to, co si můžete postavit - bagr (slouží k bourání), silnice, elektrická vedení, železnice, parky, domy, obchodní centra, továrny, policejní a požární stanice, stadión, elektrárny, přístav a letiště. Ty ikony, které jsou jasně vidět můžete používat a ikony zobrazené rozmazaně používat nemůžete. Vlevo od ikon je znaménko "+", na které když najedete a stlačíte FIRE, můžete pohybovat obrazem po ostrově.

 

PODROBNĚJŠÍ ROZBOR JEDNOTLIVÝCH IKON

 

BULLDOZE - slouží k úpravě povrchu před novou výstavbou, tj. odstraní lesy, nepotřebné stavby a podobně. Častému použití lze předejít zapnutím funkce AUTO BULLDOZE v menu OPTIONS. Lze odstranit i celé zóny, ale je třeba vypnout funkci ZONE DEMOLISH WAIT v menu OPTIONS. Cena za úpravu jednoho políčka je 1$.

 

ROAD - obytné, obchodní a průmyslové zóny je třeba propojit komunikacemi, aby byl zajištěn pohyb lidí. Cesty nutno udržovat a roční údržba jedné části stojí 1$. Cena jednoho stavebního dílku je 10$.

 

POWER LINES - se používá k propojení elektrárny a ostatních zón. Pro vedení proudu stačí propojit novou zónu s již elektrifikovanou. Za údržbu vedení se neplatí. Cena jednoho stavebního dílku je 5$.

 

RAILROAD - železniční spojení je nákladnější na údržbu (2$ ročně na jednu část) a je vhodné jej použít až u rozsáhlejších aglomerací. Cena jednoho stavebního dílku je 20$.

 

PARK - pro zlepšení životního prostředí můžete zřídit parky, zvláště v okolí obytných zón. Ihned se zvedne vaše popularita u obyvatelstva. Cena jednoho políčka zeleně je 10$.

 

RESIDENTAL - obytné zóny (domy) jsou základním článkem. Pro správnou funkci je třeba zavést elektřinu a propojit ji s obchodní a průmyslovou zónou. Velmi důležitá je také poloha, která by měla být přiměřeně daleko od továren, nejlépe u vody a co nejblíže obchodních zón. Výstavba jedné obytné zóny stojí 100$.

 

COMMERCIAL - obchodní zóny. Zde bude obyvatelstvo utrácet vydělané peníze, a proto nepodceňujte polohu. Nejlépe, když si mohou nakoupit lidé cestou ze zaměstnání (průmyslové zóny). Výstavba jedné obchodní zóny přijde na 100$.

 

INDUSTRIAL - průmyslové zóny (továrny). Zde bude obyvatelstvo pracovat a vydělávat peníze. Výstavba jedné továrny vás bude stát 100$.

 

POLICE STATION - když město roste, zjistíte, že vzniká kriminalita. Nejvyšší bývá v obchodních a průmyslových zónách, ale nejdříve ji musíte zlikvidovat v zónách obytných. Marná sláva, kdo se vám nastěhuje do čtvrti, kde si není jist životem? K tomu slouží právě policejní stanice, které jsou ovšem drahé, roční náklady na jednu činí 100$. Použijte ji tedy, až budou vaše zisky vyšší. Zřízení policejní stanice stojí 500$.

 

FIRE STATION - požární stanice není příliš nutná. Jelikož roční náklady jsou rovněž vysoké - 100$, pořizujte ji, až o ni obyvatelstvo požádá. Zřízení požární stanice přijde na rovných 500$.

 

STADIUM - pokud jste nezkrachoval již na začátku hry a máte dost obyvatel, je dobré postarat se jim rovněž o zábavu. Postavení stadiónu není zcela bezúčelná investice, zjistíte, že pozitivně ovlivní příliv nových obyvatel. Tento špás vás bude stát 3000$.

 

POWER STATION - jeden ze základních stavebních prvků města. Při výstavbě máte možnost si vybrat mezi jadernou elektrárnou za 5 000$ a elektrárnou tepelnou za 3 000$. Dlouhodobé výhodnější je elektrárna atomová, poněvadž neprodukuje takové znečištění.

 

SEAPORT - stavíte na ostrově, takže průmysl bude časem potřebovat přístav. Musí být samozřejmě u moře, a tak je vhodné s jeho polohou dopředu počítat. Cena 5000$.

 

AIRPORT - až se dostanete ke stavbě letiště, máte nejhorší problémy za sebou a vaše město bude pravděpodobně vzkvétat. Cena 10000$.

 

Nad ikonami jsou volby pomocí nichž si můžete hru zlehčit či ztížit. Dozvíte se zde také zajímavé informace. První volba SYSTEM obsahuje informace o autorech, ukládání a nahrávání rozehrané hry, což v době emulátorů již není důležité. Zajímavá je však funkce přetvoření staré krajiny (USE OLD LANDSCAPE). Slouží k vytvoření nového tvaru ostrova pomocí číselného kódu, podle něhož počítač ostrov generuje. Další volba v ovládacím panelu už je o něco zajímavější. Je to ovládání (OPTIONS), kde si volíte způsob hraní hry. První funkce je automatické bourání při stavbě (AUTO -BULLDOZE), která určuje, jestli bagr lze nebo nelze použít. Druhou možností je automatický rozpočet (AUTO-BUDGET). Jestliže je funkce vypnutá, zobrazuje se na konci roku rozpočet, je-li funkce zapnutá, nic se neukáže a rozpočet pokračuje se stejnými hodnotami jako loni. Třetí funkcí jsou zvuky (SOUND), u nichž není třeba komentář. Další funkcí je čekání při ničení parcely domů najednou (ZONE DEMOLISH WAIT). Hodí se, když nechcete, aby se při náhodném zavadění bagrem o střed parcely a následném stlačením tlačítka FIRE, zbořil celý dům. Poslední funkcí je rychlost simulace (SIMULATION SPEED), kde si volíte ze čtyř rychlostí hry. Třetí volba na ovládacím panelu je jako stvořená pro sadisty. Jedná se totiž o pohromy (DISASTERS). Myslím si, že není třeba více popisovat jejich použití, snad jen vyjmenovat je: požár (FIRE), povodeň (FLOOD), zemětřesení (EARTHQUAKE), letecké neštěstí (AIR CRASH), tornádo (TORNADO) a roztavení reaktoru (NUCLEAR MELTDOWN). Poslední je tu funkce DISABLE ALL, která určuje, jestli počítač může tyto pohromy používat nebo ne. Na závěr vám poradím, jak se chránit proti požáru. Stačí jen ničit zastavěná políčka kolem ohně a kontrolovat elektrické vedení, které se může přerušit. Pokud máte hasičkou stanici, půjde vám vše lépe.

 

Poslední možností jsou okénka (WINDOWS). V tomto menu jsou tři funkce a všechny mají svá podmenu. První funkcí jsou mapy (MAPS), pomocí kterých se dostanete do úplně nové obrazovky. Ta je rozdělena na dvě části. Nalevo je výběrová část, ve které si volíte druh poskytované informace - zobrazení města (CITY), znečištění (POLLUTN), policejní a hasičské stanice a jejich dosah (POLICE, FIREDEP), problémy s dopravou (TRAFFIC), rozsah elektrifikace (POWER), všechny silnice a železnice (TRANSPT) a kriminalitu (CRIME). Pod tím je stupnice hodnocení, která se zobrazuje v pravé části obrazovky. Nad výběrem je tabulka označující tu část ostrova, kterou máte navolenu. Částí je celkem devět a přepínají se, když stlačíte SYMBOL SHIFT a zároveň číslo dané části. Potom stačí chvíli počkat a vybraná část se zobrazí. Informace o navoleném příkazu se zobrazují v pravé polovině obrazovky. Vraťme se zpět do menu, kde další funkcí je rozpočet (BUDGET), který prakticky rozhoduje o vašem bytí a nebytí. Úplné nahoře je číslo udávající kolik procent daní budete vybírat (TAX RATE). Pod tím je množství vybraných peněz (TAX COLLECTED), které závisí na vámi stanovených procentech a počtu obyvatel. Jako další následuje tabulka vašich výdajů. První jsou výdaje na správu silnic a železnic (TRANS), pod tím jsou výdaje na policii (POLICE) a požárníky (FIRE). Pomocí procent opět určujete, kolik vydáte na jednotlivý sektor. Doporučuji vám však mnoho neubírat, jinak se vám to vymstí. Poslední tabulka shrnuje vše dohromady. Oznamuje vám peněžní tok (CASH FLOW), kolik jste měli peněz před tím (PREVIOUS FUND) a kolik máte nyní (CURRENT FUNDS). V menu nám zbyla ještě jedna funkce. Je jí ocenění (EVALUTION). Toto je nejdůležitější část informací, pokud chcete vyhovět obyvatelstvu. Z první informace se dozvíte, jak jsou s vámi občané spokojeni. Dalšími informacemi jsou nejožehavější problémy ve městě. Jmenovité to jsou: doprava (TRAFFIC), kriminalita (CRIME), výše daní (TAXES), znečištění (POLLUTION), požáry (FIRE), ceny domů (HOUSE PRICES) a nezaměstnanost (UNEMPLOYMENT). Třetí tabulka vám oznámí, kolik máte obyvatel (POPULATION), jejich přírůstek (MIGRATION) a odhadní cenu města (ASSESSED VALUE), která stoupá postavením každého domu, obchodní zóny či továrny. Poslední tabulka oznamuje, jak si vedete u počítače. Dozvíte se, v jaké jste kategorii (CATEGORY), na jakou hrajete obtížnost (GAME LEVEL) a jaké máte skóre (CITY SCORE). Řekněme si něco o kategoriích. První kategorii představuje vesnice, a to v případě, že máte méně než tisíc obyvatel. Dalšími kategoriemi jsou městečko (1000 - 10000 obyvatel), město (10000 - 50000 obyvatel), velkoměsto (50000 - 100000 obyvatel) a metropole (100000 a více). Možná, že existují i další kategorie, ale já jsem se dál nedostal.

 

Tímto jsme úplně vyčerpali popis ovládacího panelu, a tak se vrhněme na panel informativní. Vlevo nahoře je název a cena právě navolené stavby, pod tím je název vašeho města. Vpravo nahoře je měsíc a rok, pod ním momentální stav peněz. Pod vším tím se rozprostírá takzvaná horká linka. Zde se dozvíte, co je třeba postavit (nejčastěji přijde ve chvíli, kdy to nejméně potřebujete), popřípadě jestliže počítač používá pohromy, oznámí vám, jestli se nějaká náhodou neblíží. Největší výseč obrazovky ovšem zaujímá hrací plocha. Postup při stavění popisovat nebudu, protože je velmi jednoduchý, jenom si dobře promyslete, jak velké budete chtít město. Chcete-li mít velké město, mějte na paměti tři věci:

 

1. Čím víc bude obyvatel a baráků, tím víc budete muset mít obchodních center a továren.
2. Jestliže budete mít hodně továren, budou potřebovat přístav a časem i letiště.
3. Když budete mít hodně budov, musíte postavit třeba 5 až 10 (nebo i více) elektráren.

 

O tzv. horkých linkách jsem se už zmiňoval. Pro jistotu ještě uvedu seznam hlášení, která se mohou objevit.

 

MORE RESIDENTAL ZONES NEED - nutno vystavět více obytných zón
MORE COMMERCIAL ZONES NEED - chybí obchodní zóny
MORE INDUSTRIAL ZONES NEED - potřebujete více továrních zón
PEOPLE DEMAND FIRE DEPT - lidé požadují požární stanici
PEOPLE DEMAND POLICE DEPT - lidé chtějí policejní stanici
ZONES NEED POWER - zónám se nedostává elektrické energie
NEED LARGER RAIL SYSTEM - potřebujete více železnic
NEED BIGGER ROAD NETWORK - je nutné zvětšit silniční síť
THE PEOPLE WANT A STADIUM - lidé chtějí stadión
INDUSTRY NEED A SEAPORT - průmysl potřebuje přístav
COMMERCE NEED A AIRPORT - obchod potřebuje letiště
THE POLICE NEED FUNDS - policie potřebuje peníze
FIRE DEPT NEED FUNDS - hasiči potřebují více peněz

 

NĚKOLIK UŽITEČNÝCH RAD

1. Stavte spíše nukleární než tepelné elektrárny, a to kvůli znečištění. Díky chybě v programu je můžete stavět už v roce 1900.

2. Znečištění se dá eliminovat postavením parčíků.

3. Čím méně budete mít problémů, tím lépe si budete stát u občanů, a tím větší budete mít skóre.

4. Ze začátku je vhodné stavět na jednu obytnou zónu dvě obchodní a čtyři tovární zóny.

5. Důležité je dopředu počítat s výstavbou objektů jako jsou policejní stanice, požární stanice, stadión, přístav, abyste si pro ně vyhradili vhodná místa.

6. Obrazy zón se budou v průběhu hry různě měnit, ale je dobré vědět, že zůstává-li nějaká zóna trvale bílá, je zcela nevyužita a vyplatí se ji raději zrušit a postavit na jejím místě něco jiného.

7. Poslední finta se týká daní. Nejlepší je nechat po celý rok 0% daní a na konci roku (v prosinci) je zvýšit na 20%. Počítač sice bude první měsíc hlásit velké daně, ale občané nebudou mít po celý rok žádné námitky a vy budete mít hodně příjmů.

 

Hra Sim City se opravdu povedla a nedá se jí téměř nic vytknout, až na fakt, že čím je větší město, tím déle čekáte, než proběhne měsíc. Rozhodně stojí za to zahrát si tuto hru, ale nemá cenu postavit si malé město a dřít z chudáků občanů peníze. Chce to pořád stavět větší a větší město (nebojte se, problémy přijdou sami).

 

Podrobná mapa

   

Obrázky ze hry

   

Odkazy na další zdroje

Vyhledat další informace na serveru Spectrum Computing.  Popis a stažení hry, ke které se váže tento návod.  Vyhledat rady, návody, cheaty a pouky na serveru The Tipshop.

Publikováno: 18. 3. 2003 | Zdroj: ZX-magazín 6/94 a FIFO 16 | Vložit nový komentář...

Prozatím nebyl vložen žádný komentář.

 

 
 
Poslat e-mail autorovi stránek ... pavero(a)post.czNahoru ...
  Speccy.cz
Valid HTML 4.01 Transitional TOPlist